Yönetim ve Organizasyon 2008 Bütünleme

1. İş performansının planlamaya ne kadar uyduğunun belirlenmesi için gerçekleştirilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


2. Bir işletmede doğru işler yaparak istenen amaçlara ulaşmaya ne ad verilir?


3. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?


4. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinde her astın bir üstten emir alması ve ilk üstü atlayarak daha üst kademelerdeki yöneticilerle ilişki kurmaması gerektiği bildirilir?


5. Kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


6. İşletmede faaliyetlerin gruplarla yapıldığını, bireyselliğin tam anlamıyla söz konusu olmadığını ifade eden yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


7. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemlere örnektir?


9. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


10. Durumsallık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


11. GANNT şemaları, CPM ve PERT şebekeleri gibi araçlar aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasında kullanılır?


12. Aşağıdakilerden hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?


13. Birden fazla ürün çeşidine sahip, farklı bölgelerde üretim ve pazarlama faaliyetleri olan farklı müşteri gruplarına ulaşan bir işletme için aşağıdaki faaliyet bölümlendirmesi çeşitlerinden hangisinin kullanılması uygun olur?


14. Bir yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi açık olan işler için çalışan personele öncelik verilmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?


16. İşletmelere doğru personel seçmek için kullanılması gereken formül aşağıdakilerden hangisidir?


17. Bilgisayar programcılığı alanında geniş bilgi ve tecrübeye sahip olan bir yöneticinin aynı alanda hizmet veren bir işletmede sahip olduğu güç aşağıdakilerden hangisidir?


18. Başkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyen kişiye ne ad verilir?


19. Çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?


20. Gelecekteki performansın ölçülmesi için belirlenmiş spesifik kriterlere ne ad verilir?


21. Denetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


22. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir?


23. Eğitim, öğretim kuruluşları için en uygun organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


24. Komuta organizasyon yapısı aşağıdaki işletme türlerinden hangisi için uygun değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi proje organizasyonunun özelliklerinden biri değildir?


26. Klasik organizasyonlarda yaygın olan, iş tanımlarının önemli olduğu ve gücün kaynağının örgütsel pozisyona dayandığı örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi güçlü örgüt kültürüne sahip işletmelerin özelliklerinden biri değildir?


28. Bir işletmede kalite, temizlik, iyi servis ve müşteriye olumlu yaklaşım konularında gösterilen özen aşağıdakilerden hangisine örnektir?


29. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde liderin görevlerinden biri değildir?


30. Üst yönetim düzeyinde kalite kurulunun oluşturulduğu toplam kalite yönetimi uygulama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


31. Toplam kalite yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


32. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen dışsal faktörlerden biridir?


33. En iyi süreçlere rakip işletmelerin süreçlerinin alınması ve uyumlaştırılmasının sağlanması yeniden yapılanma aşamalarından hangisinin kapsamında yer alır?


34. Yeniden yapılanma boyutlarından hangisi diğerlerine göre daha kolay değişir?


35. İşletmelerin çok yatırım yapmaları ve yayılmacı politikalar izlemeleri sonucu krize girebildikleri hayat seyri aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


36. Aşağıdakilerden hangisi kriz döneminde işletme yöneticilerinin yapacağı hatalı davranışlardan biridir?