1. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

2. Meslek hastalıklarından korunma yöntemi olan ikame nedir?

3. İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat çalışması yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevleri arasındadır?

4. İş güvenliği uzmanlarından (B) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler?

5. İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?