Temel Bilgi Teknolojileri 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarda bir çıkış birimidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin adımlarından biri değildir?


3. Bir bilgisayar sisteminin herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gereklidir?


4. Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?


5. Masaüstü zemininin istenilen şekilde görüntülenmesi için Görüntü Özellikleri penceresinin hangi seçeneği kullanılır?


6. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı bellek birimleri arasında ver almaz?


7. Bir futbol takımındaki oyuncuların sezon içindeki performansları, futbolcu izleme defterindeki veriler yardımıyla değerlendirilmek istenmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


8. Kelime İşlemci programında paragraf başlıklarını içeri kaydırmak için yapılması gereken ayar aşağıdakilerden hangisidir?


9. Kelime işlemci programlarında metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklara ne ad verilir?


10. I. Sistem
II. Ana bellek
III. İşlemci
IV. Klavye
V. Monitör
Bilgisayarın temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


11.
Yukarıda büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan şeklin işlevi nedir?


12.
Yukarıda büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan şeklin işlevi nedir?


13. Kelime işlemci programı çalıştırıldığında masaüstünün hangi bölümünde konumlanır?


14. Aşağıdakilerden hangisi Windows 2000 işletim sisteminin standart masaüstü simgelerinden biri değildir?


15. Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?


16. Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına ne ad verilir?


17. Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar yardımıyla dizilip baskıya hazırlanması amacıyla kullanılan programlara ne ad verilir?


18. Kullanıcının yazdığı programın bilgisayarın diline tercüme edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?


19. Başka bir programda çizilen bir grafiği, Kelime İşlemci programında oluşturulan bir metne eklemek için kullanılan menü bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerin daktiloya göre üstünlüklerinden biri değildir?


21. Büro yazılımlarında, seçili bir metni belgeden çıkararak panoya atmak için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


22. Büro yazılımlarında oluşturulan belgelerin yatay yada dikey olmasını ve kenar boşlukların ayarlanmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?


23. Kullanıcının bilgisayara komut ve veri girişi yapmasını, bilgisayarın da kullanıcıya uyarı ya da sonuçları iletmesini sağlayan birimlere genel olarak ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerin hangisi işlem tablolarının genel özelliklerinden biridir?


25. İşlem tablosu programında Al'den A3'e kadar olan hücrelerdeki değerler ile Bl'den B4'e kadar olan hücrelerdeki değerleri toplamak için kullanılması gereken formül aşağıdakilerden hangisidir?


26. Karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda, gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş veriye ne ad verilir?


27. Aşağıda verilen işlem tablosunda öğrencilerin İktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar verilmiştir.

Bu tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasını İşlem Tablosu ile hesapladıktan ve sonucun B10 hücresinde görünmesini sağladıktan sonra, B10 hücresi aktifken formül çubuğunda görülen işlev aşağıdakilerden hangisidir?


28. Büro yazılımlarında en son yapılan düzenlemeyi geri almak için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir?


29. İşlem Tablosu programında, aktif durumda olan satırın üzerine bir satır eklemek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


30. İşlem tablosu içinde imleci üzerine getirerek bilgi girmeye hazır hale getirilen birime ne ad verilir?