Temel Bilgi Teknolojileri 2008 Final

1. Sınav sırasında cevap kağıdı üzerinde yapılan bir yanlış işaretleme eğer yeterince iyi silinmezse optik okuyucu tarafından iptal edilmiş bir cevap olarak algılanmamaktadır. Eğer aynı soru için ikinci bir seçenek işaretlendiyse, optik okuyucu iki seçeneğin birden işaretlendiği sonucuna vararak cevabı geçersiz saymaktadır.
Bu durum bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilir?


2. Bilgisayarın herhangi bir anda işlemek durumunda olduğu bilgilerin saklandığı belleğe ne ad verilir?


3. Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar yardımıyla dizilip baskıya hazırlanması amacıyla kullanılan programlara ne ad verilir?


4. İşletim sisteminin temel işlevi nedir?


5.
Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan ve yukarıdaki şekilde gösterilen düğmenin işlevi nedir?


6. Büro yazılımlarında, seçili bir metni belgeden çıkararak panoya kopyalamak için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


7. Kelime işlemci programında metne sayfa numaraları verebilmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kelime işlemcilerle yapılamaz?


9. İşlem Tablosu programında, aktif durumda olan satırın üzerine bir satır eklemek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


10. İşlem tablolarında girilmek istenilen verilerin yazıldığı alana ne ad verilir?


11. Sunum programında üzerinde metinler yazılan, şekiller çizilen, grafik, renk ve nesneler eklenen boş sunu ekranına ne ad verilir?


12. Slayt sıralayıcısı görünümünün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


13. Sunu penceresinde slayt bölümünde metin alanına yazılan sözcükler aynı anda hangi bölümde görüntülenir?


14. Tarayıcıdan bilgisayara aktarılan sayısal bir fotoğraf üzerinde ne tür bir program yardımı ile değişiklikler yapılabilir?


15. Aşağıdakilerden hangisi piksel tabanlı görsellerin üstünlüklerinden biridir?


16. Aşağıdakilerden hangisi Paint Programı menülerinden biri değildir?


17. Veri Tabanı Yönetim Sistemi'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


18. Verilerin yarar sağlayabilmesi için işlenmesi ve işlem sonuçlarının ihtiyaç duyulan kişilere iletilmesi veri tabanlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile gerçekleştirilir?


19. Bir veri tabanı uygulamasında yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bir şirket içinde yer alan bilgisayarların oluşturduğu ağ ne tür bir ağdır?


21. Lazer ışınları hangi iletişim ortamında kullanılan iletişim yöntemidir?


22. Önlem alınmadığı takdirde, ağa dahil olmayan bilgisayarların eri kolay girebildikleri ağ iletişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


23. ftp://www.anadolu.edu.tr/hgs.txt URL'indeki "hgs.txt" isimli dosyaya erişilebilmektedir. Dosyanın bulunduğu bilgisayar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi proxy sunucusunun temel görevlerinden biri değildir?


25. Kullanıcıların hesaplarına gelen e-postalarını görmelerini, silmelerini ve saklamalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?


26. "Yüzüklerin Efendisi" filmi ile ilgili bir tarama yapılmak istendiğinde aşağıdaki anahtar kelime/kelimelerden hangisi daha fazla sayıda site adresi verir?


27. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcıdır?


28.
Yukarıdaki resimde verilen ve Internet Explorer'da yer alan düğmenin işlevi nedir?


29. Aşağıdakilerden hangisi sistem analizi aşamasında uygulanacak işlemlerden biri değildir?


30.
Yukarıdaki resimde verilen program akış sembolünün işlevi nedir?