Temel Bilgi Teknolojileri 2006 Final

1. Alışveriş sonrası kredi kartı ile yapılan ödemelerde makine iki çıktı verir. Birisi imzalanarak alışveriş yapılan yere bırakılır; ikincisi alışveriş fişi ile birlikte müşteride kalır. Kredi kartı ödeme makinesinden birbirinin aynı iki çıktı alınması, bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?


3. Disk ve disketler aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinin içinde yer alır?


4. Yaklaşık 3 GB büyüklüğündeki veri dosyalarını yedeklemek için aşağıdaki saklama birimlerinden hangisi kullanılmalıdır?


5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım değildir?


6. Aşağıdaki programlardan hangisi kaynak programı, bir programlama dilinin sözdizim kurallarına göre denetler ve bu kurallara göre yazılmamışsa hata raporu üretir?


7. Aşağıdakilerden hangisi "Bilgisayarım" simgesi tıklandığında açılan pencerede ver almaz?


8. Windows 2000 işletim sisteminde Ctrl ve Esc tuşlarına aynı anda basarak ulaşılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


9. Büro yazılımlarında, dokümana resim yerleştirme olanağı aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?


10. Saklı bir dosyayı açtıktan sonra üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya gibi saklamak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?


11. Word programında metni kağıda yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?


12. Bir metnin dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılıp yazılmadığını denetlemek için Araçlar menüsü komutlarından hangisi kullanılır?


13. İşlem Tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir?


14. Aşağıda verilen işlem tablosunda öğrencilerin İktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar verilmiştir.

Bu tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasını İşlem Tablosu ile hesapladıktan ve sonucun B10 hücresinde görünmesini sağladıktan sonra, B10 hücresi aktifken formül çubuğunda görülen işlev aşağıdakilerden hangisidir?


15. Sunum programında bir metin alanının yazı karakteri boyutunu değiştirmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


16. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusunda bulunan öğelerden biri değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi piksel tabanlı bir programdır?


19. Bir veri tabanında kayıtların bir araya gelmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?


20. Belirli bir amaca ulaşabilmek için gerekli ve birbirleriyle ilişkili tabloların tamamına ne ad verilir?


21. Ağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


22. Aşağıdakilerden hangisi sağladığı hizmetlerle ağdaki yazıcının kullanılmasını sağlar?


23. Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ve vakıf kuruluşları tarafından alınan alan adı tipidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar isimlerini İP numaralarına ve İP numaralarını bilgisayar isimlerine çevirir?


25. www.brtsk.com.de bilgisayar adı aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?


26. Internet üzerinde yer alan sitelerin taranmasını sağlayarak istenilen bilgiye ulaşmak için arama motorlarına girilen kelime yada kelime grubuna ne ad verilir?


27. İki yada daha fazla sayıda kişinin farklı anlarda birbirleriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir?


28. Google ne tür bir Internet yazılımıdır?


29. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin fonksiyonlarına göre bölümlenmesi listesinde yer almaz?


30. Algoritma ile sistem analizi ve tasarımı arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?