Kamu Maliyesi 2006 Ara Sınav

1. Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilmektedir?


2. Kullanımı tamamen serbest olan ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?


3. Cari dönem üretimine karşı devlet tarafında doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte, bazı kaynakların, devlet bütçesi aracılığıyla kişi ve kurumlar arası karşılıksız el değiştirmesi niteliğini taşıyan hizmetler için yapılan harcamalara ne ad verilir?


4. Aşağıdakilerden hangisi, toplumların zenginliğini sahip oldukları altın ve gümüş miktarı ile ölçer?


5. Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanın en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıdakilerden hangisi devletin dışsallıklarla mücadele yöntemler inden biri değildir?


7. Koalisyon protokollerinde, koalisyon partilerinin birbirlerinin politikalarını destekleme sözü vermesi aşağıdakilerden hangisinebir örnektir?


8. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesini kabul etmeyip, bütün ekonomik etkinliklerin piyasa ekonomisi tarafından yerine getirilmesi görüşünü benimser?


9. Kamu harcamalarının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Tam kamusal mallarda gönüllü fiyat mekanizmasının ortaya çıkmaması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


11. Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik birimi olumlu biçimde etkilemesine ne ad verilir?


12. Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasilerde seçmenlerin oy kullanmama yönündeki tercihlerinin nedenlerini doğru sıralamaktadır?


13. Sigortacı tarafından gözlemlenemeyen ve sigortalının zararın ortaya çıkma olasılığını veya zararın büyüklüğünü etkileyebildiği durumlarda ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişinin olumsuz sonuçlarından biridir?


15. Otomobil kullanıcılarının, egzoz gazı nedeniyle çevredeki insanların sağlıklarını bozması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


16. Bir fabrikanın kimyasal atıklarının, çevredeki insanların sağlıklarını bozması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


17. Kamu harcaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


18. Birden çok köyün ortak kullandığı mera için ortak fayda, mera kullanımının kısıtlanması olduğu halde, bunun köylerin birbirlerine güvenememesi sonucu başarılamamasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


19. Analitik sınıflandırmada üçüncü düzeyde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


20. Kendine verilen görevleri sorgusuz bir biçimde kurallara uygun olarak yerine getiren bürokrata ne ad verilir?


21. Devlet düzeninin sürdürülmesi ve korunması için yapılan hizmetlere ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi pazarlanabilen kamu yatırım projeleridir?


23. Wagner'e göre aşağıdaki hizmetlerden hangileri kamusal faaliyetlerin genişlemesinde etkili olmuştur?


24. Kamu harcamalarındaki artış nedeni girdi fiyatlarındaki artıştır yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


25. Fayda maliyet analizinde herhangi bir projenin tahmini ömrünün hesaplanması aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında yer alır?


26. Aşağıdakilerden hangisi devlet anlayışındaki değişikliklere bağlı olarak kamu harcamalarındaki artış nedenleri kapsamında yer almaz?


27. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde yer almaz?


28. Aşağıdaki hangi dönemden sonra kamu harcamalarının mutlak olarak artması tüm ülkelerin ortak sorunu haline gelmiştir?


29. Net bugünkü değer yönteminde, net bugünkü değeri negatif olan projeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


30. Fayda-maliyet analizinin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?