Temel Bilgi Teknolojileri 2006 Bütünleme

1. Bir kişinin ATM olarak adlandırılan makineyi kullanarak hesabında ne kadar para kaldığını öğrenmesi bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi yazıcı türleri arasında ver almaz?


3. Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi "Bilgisayarım" simgesi tıklandığında açılan pencerede yer almaz? D sürücüsü Denetim Masası C sürücüsü Görünüm A sürücüsü


5. Büro yazılımlarında, Tümünü Seç komutu aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?


6.
Yukarıda resmi verilen ve Standart Araç Çubuğu üzerinde bulunan düğmenin işlevi nedir?


7. Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı ile gerçekleştirilemez?


8. Word programında bir paragrafa isim vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?


9. Hesap tablosu programında formül ve fonksiyonların kullanıcılara sağladığı en önemli kolaylık aşağıdakilerden hangisidir?


10. Hesap tablosu programında Grafik Sihirbazı açıldıktan sonra yapılması gereken İlk. işlem aşağıdakilerden hangisidir?


11. Sunum programında hazırlanan slaytları yazdırmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Sunum programında Anahat bölümünde bir slayt başlığı değiştirildiğinde slayt bölümünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


13. Paint programında kameradan görüntü almak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi, vektör tabanlı görsellerin en önemli sınırlılıklarından biridir?


15. Veri tabanlarından yararlanarak bilgiye ulaşmakta başvurulan iki yol aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


16. Veri tabanını indeksleme aşağıdakilerden hangisini sağlar?


17. Bir veritabanı tablosunun herhangi bir satırında yer alan değerlerin toplamına ne ad verilir?


18. Bir şirket içinde yer alan bilgisayarların oluşturduğu ağ ne tür bir ağdır?


19. Bir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. Bunların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. Bu durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur?


20. Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojisine göre ağlara verilen adlardan biri değildir?


21. Aşağıdakilerden hangisi Internet sunucularından biri değildir?


22. Anadolu Üniversitesi ağında bulunan, "193.140.20.53" İP numaralı bir bilgisayardaki işletim sistemi, iletişim kurmak istediği "129.100.100.1" İP numaralı bilgisayarın Anadolu Üniversitesi yerel ağında bulunmadığını nasıl tespit eder?


23. Büyük şirketlerin ve kuruluşların bilgisayar ağlarını Internet'e bağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


24. Internet ve yerel ağ arasında güvenlik görevlisi gibi çalışan bilgisayar yazılımlarına ne ad verilir?


25. Sadece liste sahibinin, listeye üye olan tüm katılımcılara mesaj gönderebilmesi temeline dayanan haberleşme türüne ne ad verilir?


26. Bilgisayar eğitimi ile ilgili bir tarama yapılmak istendiğinde aşağıdaki anahtar kelime/kelimelerden hangisi daha az sayıda tarama sonucu verir?


27. Aşağıdakilerden hangisinde eşzamanlı bir iletişim kurulabilir?


28. Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


29. I. Tekrarlı yapı
II. Ardışık yapı
III. Koşullu yapı
Yukarıdakilerden hangileri, bir öğrencinin not ortalamasını hesaplayarak "geçme" yada "kalma" kararını veren bir algoritmada kullanılan yapı tipleri arasındadır?


30. Akış şemasında bir sürecin gerçekleştirilmesini sağlayan komut dizisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?