Temel Bilgi Teknolojileri 2006 Ara Sınav

1. Bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tamamına ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin adımlarından biri değildir?


3. Karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda, gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş veriye ne ad verilir?


4. Bir futbol takımındaki oyuncuların sezon içindeki performansları, futbolcu izleme defterindeki veriler yardımıyla değerlendirilmek istenmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


5. Bilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


6. Bilgisayarın işleyişinin temel kurallarının kaydedildiği, işlemci tarafından okunabilen ancak üzerindeki verilerin değiştirilemediği ana bellek türüne ne ad verilir?


7. Klavyelerde harf tuşlarının sırası aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?


8. Telefon hatlarını kullanarak bilgisayarlar arasındaki veri iletişimini sağlayan birime ne ad verilir?


9. Bilgisayarın yardımcı belleğini aşağıdakilerden hangisi yönetir?


10. Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için verilen komutların toplamına ne ad verilir?


11. Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına ne ad verilir?


12. Windows nedir?


13. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar sisteminde bir kitaplığın raflarına benzetilebilir?


14. Aşağıdakilerden hangisi pencere ve diğer nesnelerin renk ve görünümünü değiştirir?


15. Bilgisayarın disklerinde yer alan, tüm veri ve programların saklandığı bilgi kümelerine ne ad verilir?


16. Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?


17. Büro yazılımlarında, Paragraf iletişim kutusunu açmak için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


18. Herhangi bir Büro Yazılımı dosyasından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?


19.
Bu şekle göre büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde düğmenin işlevi nedir?


20.
Bu şekle göre büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde düğmenin işlevi nedir?


21. Büro yazılımlarında, bir metnin seçilmiş olan belli bir bölümünü panoya kopyalamak için kullanılan klavye kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


22. Kelime işlemci programlarında, bilgisayarın tanıdığı en küçük birime ne ad verilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerle yapılamaz?


24. Word programında metni yazarken kelimelerin bölünüp bölünmeyeceğinin belirlenmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?


25. Word programında yeni bir metin oluşturmak ve saklamak için aşağıdaki menü elemanlarından hangisi kullanılır?


26. Aşağıdakilerden hangisi işlem tabloları ile yapılamaz?


27. İşlem tablolarında girilen sayısal verilere ne ad verilir?


28.
Yukarıdaki tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasını İşlem Tablosu programı ile hesaplamak ve sonucun B10 hücresinde görünmesini sağlamak için yapılması gereken ]k işlem aşağıdakilerden hangisidir?


29.
İşlem tablolarında yukarıda verilen şekildeki düğmeye ne ad verilir?


30.
Yukarıdaki resimde verilen ve işlem tabloları programında standart araç çubuğunun üzerinde bulunan düğmenin işlevi nedir?