Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2008 Ara

1. Menkul kıymetler borsasına kote edilmiş finansal varlıkların borsa dışında satılmasıyla oluşan piyasalara ne ad verilir?


2. Bir finansal varlığın, gelecekte sağlayacağı getirilerdeki ölçülebilir belirsizliğe ne ad verilir?


3. Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?


4. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomide sermaye piyasasının etkinliğinin artması için gerekli koşullardan biri değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi faizin, sermaye piyasası açısından önemini ifade eden özelliklerinden biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasasını sınıflandırma kriterlerinden biri değildir?


7. Kredi riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


8. Menkulleştirme yoluyla oluşturulan en önemli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi, fon ihtiyacının kısa vadede ve değer kaybetmeden karşılanamaması ve faiz oranlarının değişmesi sonucunda faiz gelirleri ile giderleri arasında fark oluşması nedeniyle ortaya çıkan riskler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


10. Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Bankalar açısından nakit çıkışı gerektirmeyen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Tahvilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


13. Nominal değeri 1 TL ve satış fiyatı 0,8 TL olan 1 yıl vadeli sıfır kuponlu bir tahvilin getirişi yüzde kaç olur?


14. Tahvil derecelendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


15. Faiz ödemeleri, bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


16. Bir tahvilin yıllık nominal faiz oranı 0,24 ve yıllık enflasyon oranı 0,10 ise yıllık reel faiz oranı yüzde kaç olur?


17. Kasa hisse senedinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


18. Halka açık şirketin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


19. İmtiyazlı hisse senedi başına yılda 1 YTL kâr payı dağıtmayı planlayan bir işletmenin beklenen getiri oranı %20 ise, söz konusu hisse senetlerinin piyasa fiyatı kaç YTL dir?


20. Boğa piyasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


21. Sahiplerine, işletmenin kâr ve zararına katılmanın dışında herhangi bir hak sunmayan finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?


22. Türev ürünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdakilerden hangisi finansal gelecek sözleşmelerine konu olmaz?


24. Euro'nun gelecek aylarda TL karşısında değer kazanacağını düşünen bir yatırımcı, spot piyasada 1 Euro = 1,9 TL iken, 10 kuruş prim ödeyerek, 3 ay vadeli 100.000 Euro'luk Avrupa tipi satın alma opsiyonu satın almıştır. Vade sonunda 1 Euro = 2,05 TL olarak gerçekleştiğine göre, bu yatırımcının kârı veya zararı kaç TL olur?


25. Türev piyasalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Vadeli sözleşmeler ile gelecek sözleşmeleri arasında aşağıdaki konulardan hangisi bakımından fark yoktur?


27. Türkiye'de, sermaye piyasasını düzenlemek ve denetim altında tutmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulmasını gerekli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kuruluş amaçlarından biridir?


29. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun görevleri arasında yer almaz?


30. Halka açık olmayan bir anonim şirketin ortak sayısının kaç kişiyi geçmesi durumunda, bu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması zorunludur?


31. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun organizasyonunda yer alan daire başkanlıklarından biri değildir?


32. Devamlı piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Kuruldukları ülkede faaliyette bulunan şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalara ne ad verilir?


34. Bir yatırımcının aracı kuruma verdiği hisse senedi alım ya da satım emrine ne ad verilir?


35. Aşağıdaki emir türlerinden hangisi, yatırımcı tarafından belirtilen süre içerisinde geçerlidir?


36. Bir şirketin belirli sayıda hisse senedinin belirli bir fiyatla satışa sunulduğu ve alıcılardan fiyat teklifleri alınarak satışın en yüksek fiyatı verene yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?