Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2007 Fin

1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?


2. Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi bir tahvilin değerini ifade eder?


4. İMKB'de, aşağıdaki piyasalardan hangisi doğrudan şirketlerin kasasına nakit girişi sağlar?


5. Etkin piyasa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Gelecek piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


7. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumluluklarından biri değildir?


8. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması zorunlu işlemlerden biridir?


9. Aşağıdaki emir türlerinden hangisi, yatırımcı tarafından belirtilen süre içerisinde geçerlidir?


10. Kolektif yatırım kurumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


11. Sadece hisse senetlerine yatırım yapmak amacıyla kurulan yatırım ortaklığı aşağıdakilerden hangisidir?


12. Yatırım fonu katılma belgesi sahibi bir yatırımcı, bu yatırımını nasıl nakde çevirebilir?


13. Yatırım ortaklıklarından elde edilen kâr paylarının vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


14. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının temel sorumlulukları arasında yer almaz?


15. Merkez bankalarının bağımsız olma gereksinimlerinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?


16. Merkez bankasının, senet iskontosunda uyguladığı orana ne ad verilir?


17. TC Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?


18. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası yatırım fonlarının, ticaret bankalarına göre üstünlüklerinden biri değildir?


19. Türkiye sınırları içinde 1862 yılında Fransız sermayesi ile kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?


20. Sabit fiyatla geri ödenen katılma belgeleri çıkararak topladığı nakdi, kısa süreli hazine bonosu, mevduat sertifikası ve ticari kağıt gibi para piyasası araçlarına yatıran fon aşağıdakilerden hangisidir?


21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların fon kaynaklarından biri değildir?


22. İşletmelerin mevcut üretim kapasitesini artırmak üzere yaptıkları genişleme yatırımlarına ne ad verilir?


23. Aşagıdakilerden hangisi kalkınma bankalarının görevleri arasında yer almaz?


24. Kuruluş aşamasındaki işletmelere, büyüyüp halka açılıncaya kadar gerekli olan sermayenin karşılanmasına yönelik olarak sunulan fonlara ne ad verilir?


25. Türkiye'de tik kurulan kalkınma bankası aşağıdakilerden hangisidir?


26. Sigorta şirketlerinin, mali yapılarına göre almış oldukları risklerden, kapasitelerini aşan kısmı başka şirkete devretmesine ne ad verilir?


27. Bireysel emeklilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcıların üstlenmiş oldukları işlevlerden biri değildir?


29. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif olmayan bilgi kaynaklarından biridir?


30. Aşağıdaki durumların hangisinde kamuyu aydınlatmaya gerek yoktur?


31. Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali durum ve faaliyet sonuçlarının 2499 sayılı kanun çerçevesinde gerçeği yansıttığını ifade eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?


32. İşletme ile ilgili bilgilerin, işletmede çalışanlar veya çalışanların bilgi verebileceği 3. şahıslar tarafından önceden öğrenilerek bu sayede haksız kazanç sağlanmasına ne ad verilir?


33. Bankaların, içinde bulundukları ülke parasının dışındaki paralarla açmış oldukları kredilere ne ad verilir?


34. Yabancı hisse senetlerini temsilen çıkarılan ve hisse senetleriyle aynı hakları sağlayan menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?


35. Aşağıdakilerden hangisi euro tahvillerin özelliklerinden biri değildir?


36. İMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası hangi tarihte faaliyete başlamıştır?