Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2007 Bütünleme

1. Bir devrim sonucu yeni yasalara dayalı yeni bir devlet kurularak, ilk anayasanın yapıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?


2. İtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?


3. Mondros Ateşkes Antlaşmasının "Ateşkes" hükümlerine uymayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


4. Mondros Mütarekesi öncesinde toplanan Genel Suriye Kongresi'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?


6. Yunanlıların İnönü'ye kadar ilerlemesini ve burada kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?


7. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Halk Fırkası'na karşı muhalefet oluşturulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


8. İnönü döneminde, eğitimin halka yayılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konan plan aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda çözülemeyen sorunlardan biridir?


10. Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer almaz?


11. Kültürler değerlendirilirken öncelikle esas alınması gereken ölçü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin Türk toplumunda benimsenebilmesi için öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?


14. Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti'ni laikliğe götüren adımlardan biri değildir?


16. Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


17. Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye'de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerin hangisinde oluşturulmuştur?


18. Aşağıdakilerden hangisi, Batı'da eğitim sisteminin akılcı bir nitelik kazanmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?


19. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir?


20. Atatürk'ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?


21. Kişiliğin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


22. Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


23. Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm'in (Atatürkçülük) özelliklerinden biri değildir?


24. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip oldukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


25. Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılığın amaçlarından biri değildir?


27. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Devrimlerini korumanın yollarından biri değildir?


29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?


30. Türkiye'de demokrasi bilincini geliştiren ve güçlendiren eri önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?