Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2007 Ara

1. Aşağıdakilerden hangisi, bir finansal varlığın değişim aracı olarak para gibi kullanılabilmesini veya istenildiğinde kolayca paraya dönüştürülebilmesini ifade eder?


2. Bir yıla kadar süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?


3. Para ve sermaye piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?


6. Kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi, fon ihtiyacının kısa vadede ve değer kaybetmeden karşılanamaması ve faiz oranlarının değişmesi sonucunda faiz gelirleri ile giderleri arasında fark oluşması nedeniyle ortaya çıkan riskler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


7. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı riskine karşı uygulanabilecek akılcı bir stratejidir?


8. Bankalar açısından nakit çıkışı gerektirmeyen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?


9. Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Menkulleştirme yolu ile oluşturulan yeni borçlanma araçlarına ne ad verilir?


11. İşletmelerin, ihraç ettikleri tahvillerin geri ödemesinde kullanılmak üzere oluşturdukları fon aşağıdakilerden hangisidir?


12. Faiz ödemeleri, bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


13. Nominal değeri 100.000 TL, satış fiyatı 60.000 TL olan, bir yıl vadeli ve sıfır kuponlu acikogretimx.com tahvilinin yıllık getirişi yüzde kaçtır?


14. Tahvilin piyasa değerinin hesaplanabilmesi için, aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek yoktur?


15. Bir tahvilin yıllık nominal faiz oranı 0,24, yıllık enflasyon oranı 0,10 ise yıllık reel faiz oranı yüzde kaçtır?


16. Rüçhan hakkı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


17. Sahiplerine, işletmenin kâr ve zararına katılmanın dışında herhangi bir hak sunmayan finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?


18. Hisse senetlerini halka arz eden şirketler ile, alıcıların doğrudan doğruya karşılaştıkları ve uzun vadeli fonların, tasarruf sahiplerinden ihraçcı şirketlere akışının söz konusu olduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?


19. Hisse senedi piyasasında standart işlem birimi olarak kullanılan lot, kaç adet hisse senedinden oluşmaktadır?


20. Yönetim kurulu tarafından menkul kıymet bazında belirlenen hisse sayısını aşan, başka bir özel emir ile eşlendiğinde eksper onayı ile gerçekleştirilen ve bölünmez bir bütün olarak işlem gören emir türü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Anadolu işletmesinin geçmiş 3 yıla ait verileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başına Kar
2004 15 3
2005 20 5
2006 21 7

Gelecek yıl için hisse başına net kârının 6 TL olacağı öngörülen Anadolu İşletmesinin hisse senedi değeri kaç TL dir?


22. Türev piyasalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. Organize piyasalarda işlem mecburiyeti olmayan, vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün, ileriki bir tarihte fiziki teslimini öngören finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?


24. Vadeli TL hesabına uygulanan faiz oranı %24, vadeli Euro hesabına uygulanan faiz oranı %4, spot kur 1.9 TL/Euro ise 3 ay vadeli döviz kuru kaç TL/Euro olur?


25. Gelecek piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Vadeli sözleşmeler ile gelecek sözleşmeleri arasında aşağıdaki konulardan hangisi bakımından fark yoktur?


27. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumluluklarından biri değildir?


28. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası alanında mesleki faaliyetleri yürütmek ile ilgili görevlerinden biri değildir?


29. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzenlemeler çıkarmak ile ilgili görevlerinden biridir?


30. Halka açık olmayan bir anonim şirketin ortak sayısının kaç kişiyi geçmesi durumunda, bu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması zorunludur?


31. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlıkları arasında yer almaz?


32. Aşağıdakilerden hangisi borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en. kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesini ifade eder?


33. Bir şirketin belirli sayıda hisse senedinin belirli bir fiyatla satışa sunulduğu ve alıcılardan fiyat teklifleri alınarak satışın en yüksek fiyatı verene yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


34. Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasasındaki endekslerden biri değildir?


35. Aşağıdakilerden hangisi İMKB'nin yönetim organlarından biri değildir?


36. İMKB yönetim kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?