Finansal Yönetim 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi kişi yada kurumların faydalanabileceği para yada sermayeyi ifade eder?


2. Senedin vadesinden önce paraya dönüştürülmesine ne ad verilir?


3.
Net Satışlar 10 000 TL
Satışların Maliyeti 7 000 TL
Kredili Satışlar 6 000 TL
Stoklar 6 000 TL
Ticari Alacaklar 2 000 TL
Maddi Duran Varlıklar 5 000 TL

Bu bilgilere göre (Y) işletmesinin stok devir hızı kaçtır?


4.
Net Satışlar 10 000 TL
Satışların Maliyeti 7 000 TL
Kredili Satışlar 6 000 TL
Stoklar 6 000 TL
Ticari Alacaklar 2 000 TL
Maddi Duran Varlıklar 5 000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin alacak devir hızı kaçtır?


5.
Net Satışlar 10 000 TL
Satışların Maliyeti 7 000 TL
Kredili Satışlar 6 000 TL
Stoklar 6 000 TL
Ticari Alacaklar 2 000 TL
Maddi Duran Varlıklar 5 000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin maddi duran varlık devir hızı kaçtır?


6. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında yer almaz?


7. İşletmelerin uzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullandığı finansal tablolara ne ad verilir?


8. İşletmelerin, grevler, yangınlar, sel baskınları ve savaşlar gibi durumlarda karşılaştıkları güçlükleri kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesine ne ad verilir?


9. Aşağıdaki durumlardan hangisi, işletmelerde nakit bulundurma gereksinimini artırmaz?


10. Borcun zamanında geri ödenmemesi durumunda, alacakların değersiz hale gelmemesi için müşterilerden güvence alınmasına ne ad verilir?


11. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla yarı mamul bulundurmayı gerektirmez?


12. Bir işletmede yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


13.
Proje Toplam Net Nakit Girişi (TL) Yatırım Tutarı (TL)
K 6 3
L 4,5 3
M 9 3
Yukarıdaki projelerin toplam net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemine göre doğru sıralanışı (büyükten küçüğe) aşağıdakilerden hangisidir?


14. Yenileme yatırımının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın ekonomik ömrünü ifade eder?


16. Olası getirilerin, beklenen getiriden sapma olasılığına ne ad verilir?


17. (Ax) Projesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Beklenen Getiri (YTL) Getiri Olasılığı
1000 50
2000 25
3000 25
Bu bilgilere göre (Ax) projesinin beklenen getirişi kaç YTL dir?


18. Riski ölçmek için öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi repo işleminde kullanılamaz?


20. Bir işletme, net 45 koşulu ile günlük 60 YTL lik alım yaparsa, kendiliğinden yaratılan fon tutarı kaç YTL olur?


21. Aşağıdakilerden hangisi forfaiting işleminin sağladığı faydalardan biri değildir?


22. Bir işletmenin elindeki bir gayrimenkulu ipotek ettirmesi yoluyla çıkarmış olduğu tahviller, aşağıdaki tahvil türlerinden hangisine örnektir?


23. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklardan biri değildir?


24. Vergi oranının %25 olması durumunda, %60 faizli kredinin vergi sonrası maliyeti yüzde kaç olur?


25. Aşağıdakilerden hangisi sermaye maliyetini düşürür?


26. Yatırımcı açısından, aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha düşüktür?


27. Arbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değiştirilemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


28. İşletme varlıklarının finansmanında borç kullanılmasından dolayı ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?


29. Kâr dağıtımı ile ilgili ilkelerden hangisi sermaye azaltımının önlenmesine yöneliktir?


30. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtımına engel oluşturmaz?