Maliyet Muhasebesi 2008 Bütünleme

1. Bir varlığın elde edilmesi amacıyla yapılan harcama yada katlanılan fedakârlıkların toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


2. İşletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Üretilen mamullerin maliyeti 2.000 YTL
Dönem başı yarı mamul stokları 700 YTL
Dönem başı mamul stokları 1.300 YTL
Dönem sonu yarı mamul stokları 1.200 YTL
Dönem sonu mamul stokları 800 YTL
Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL dir?


3. Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesi ile sağlanacak bilgilerden biridir?


4. Mamul veya hizmet üretiminde kullanılan, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler aşağıdakilerden hangisidir?


5. (Ax) Cinsi malzeme ile ilgili döneme ilişkin bilgiler şöyledir.
Tarih İşlem Birim Fiyat Miktar Tutar
01 Mart Dönem başı mevcudu 100 200 20 000
12 Mart Üretime Sevk 150
19 Mart Alım 120 250 30 000
22 Mart Alım 130 200 26 000
28 Mart Üretime Sevk 400
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen (Ax) cinsi malzemenin maliyeti kaç YTL' dir?


6. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin (GÜM) özelliklerinden biri değildir?


7. İşletmede katlanılan endi rekt giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtım ölçüsü yardımıyla dağıtılması kaçıncı dağıtımdır?


8. İşletmede üretilen mamul miktarları ve satış tutarları şöyledir:
Mamuller Miktar (metre) Satış Tutarı
(X) Mamulü 1 000 900
(Y) Mamulü 300 700
(Z) Mamulü 1 200 1.600
İşletmede dönem ilişkin birleşik maliyet 2 400 YTL dir. Satış değeri yöntemine göre (Y) Mamulüne yüklenecek birleşik maliyet payı kaç YTL'dir?


9.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


10. Bir üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 2 000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 3 000 birim
Dönem içinde üretimine başlananlar 18 000 birim
Bu bilgilere göre üretimi tamamlanan mamul miktarı kaç birimdir?


11. Safha maliyeti sistemini uygulayan bir işletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 400
Dönem sonu yarı mamul stokları 600
Dönem içinde üretimine başlananlar 2 600
Tamamlanıp devredilenler 2 400
Tamamlanma Derecesi
Direkt ilk madde ve malzeme
Dönem başı yarı mamul stokları % 100
Dönem sonu yarı mamul stokları % 100
Şekillendirme
Dönem başı yarı mamul stokları % 50
Dönem sonu yarı mamul stokları % 75
Bu bilgilere ve İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, şekillendirme maliyetleri için eşdeğer birim sayısı kaçtır?


12. İki safhada üretim yapan bir işletmenin bilgileri şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 3 000 birim
Haziran ayında üretimine başlanan 16 000 birim
Haziran ayında üretimi tamamlanan 12 000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 4 000 birim
Bu bilgilere göre Haziran ayında üretime giren toplam miktar kaç birimdir?


13. Üretim sürecine giren direkt ilk madde ve malzeme ile yardımcı malzemelerden döküntü olarak kalan ve ölçülebilir düşük bir satış değerine sahip olan parçalar aşağıdakilerden hangisidir?


14.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


15. Üretim işletmesinde, dönem içinde 100 birim (A) Mamulü üretilmiştir, 100 birim (A) mamulünün üretimi için toplam 400.000 YTL maliyete katlanılmıştır, Son kalite kontrol noktasından sonra bu mamullerden 10 biriminin kusurlu olduğu belirlenmiş ve düzeltilmesi için birim başına 500 YTL ek maliyete katlanılmıştır. Bu bilgilere göre (A) Mamulünün ortalama birim maliyeti kaç YTL'dir?


16. Birim satış fiyatı 20 YTL olan (Ax) Mamulü için birim başına değişken maliyet 8 YTL ve bu mamulün üretimi için katlanılacak toplam sabit maliyet 8.400 YTL dir. Bu bilgilere göre başa baş noktası satış tutarı kaç YTL dir?


17. Başabaş noktası satış miktarını azaltmak isteyen bir işletme aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


18. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bütçe hazırlamanın amaçlarından biri değildir?


19. İşletme bütçesini dört aylık dönemler itibariyle belirlemektedir. Dönemler itibariyle bütçelenen satış miktarları 200 adet, 250 adet ve 400 adettir. İşletme, dönem satış miktarının % 20'si oranında dönem sonu stoğu bulundurmak istemektedir. I. dört aylık dönem için dönem başı stok miktarı 50 adettir. Bu bilgilere göre II. dört aylık dönem için üretim miktarı kaç adettir?


20. Bir üretim işletmesinde bir birim (Z) cinsi mamul üretmek için 4 mt (F) cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır, Dönem içinde 250 birim (Z) Cinsi mamul üretilmiş ve 900 mt (F) cinsi malzeme kullanılmıştır. (F) Cinsi mamulün standart birim fiyatı 10 YTL, fiili birim fiyatı ise 12 YTL dir. Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması aşağıdakilerden hangisidir?


21. Makinelerin hiç bozul madiği, diğer nedenlere bağlı olarak işin kesintiye uğramadığı, işin kalifiye ve etkin işçilerce yürütüldüğü ve bu işçilerin de çalıştıkları süre içinde yüzde yüz verimli oldukları durumlardaki standart aşağıdakilerden hangisidir?


22. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir?


23. İşletmenin üretim kapasitesi 5 000 birimdir. İşletme normal yoldan 4 000 birim mamulü birim fiyatı 5 YTL den satmayı planlamaktadır. 4 000 birimlik üretim kapasitesinde birim başına değişken maliyet 1,50 YTL ve toplam sabit maliyet ise 4 000 YTL'dir. İşletme birim satış fiyatı 3 YTLden 500 birimlik yeni bir sipariş almıştır, Bu siparişi kabul etmesi durumunda toplam kâr veya zararındaki değişme nasıl olur?


24. Bir işletmenin bir bölümünün aynı işletmenin diğer bölümüne sattığı mamul ya da hizmet için oluşturulan fiyat aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi kâr merkezi için doğru bir ifadedir?


26. Transfer fiyatlaması uygulaması yapan işletmede sorumluluk merkezleri ile ilgili bilgiler şöyledir:
Birim değişken maliyet Birim sabit maliyet Piyasa satış fiyatı
(A) Bölümü 100 70 600
(B) Bölümü 300 130 800
(C) Bölümü 250 100 900
Transfer fiyatlamasında "tam maliyetlerin %150 si" dikkate alındığında ve 2000 birimlik üretim hacminde (C) bölümünün kârı veya zararı aşağıdakilerden hangisidir?