Kamu Maliyesi 2006 Bütünleme

1. Merkantilizmde zenginlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının en düşük düzeyde tutulması, denk bütçe ve tarafsız maliye ilkelerini benimseyen görüştür?


3. Piyasaların etkin çalışmasını sağlayan koşulların ya hiç ortaya çıkmamasını yada bir biçimde ters yönde çalışmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


4. Tam kamusal mallarda gönüllü fiyat mekanizmasının ortaya çıkmaması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


5. Bir fabrikanın nehrin kirlenmesine neden olan atıklarının, çevredeki çiftçilerin üretim verimliliklerini düşürmesi aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


6. Kısmi denge analizi aşağıdakilerden hangisini kullanarak denge üretim ve denge fiyat düzeyini belirler?


7. Kendine verilen görevleri sorgusuz bir biçimde kurallara uygun olarak yerine getiren bürokrata ne ad verilir?


8. Kamu harcamalarının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Peacock-Wiseman tarafından yapılmış sıçrama tezi yaklaşımına göre kamu harcamalarının temel artış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


10. Net bugünkü değer yönteminde, net bugünkü değeri negatif olan projeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. Kamu yönetiminde, eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Program bütçe, hizmetleri aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırır?


13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçenin üstünlüklerinden biri değildir?


14. Totaliter rejimlerde devletin hangi mal ve hizmetleri üreteceğine kim karar verir?


15. Özel mal ve hizmetler, piyasada aşağıdaki ilkelerden hangisine göre üretilirler?


16. Türkiye'de vergilendirme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


17. Aşağıdakilerden hangisine göre; vergi almak devlet için bir hak, vermek ise bireyler için bir görevdir?


18. Daha fazla ödeme gücüne sahip kişilerin, daha az ödeme gücüne sahip olanlardan, daha çok vergi ödemeleri gerekliliğine ne ad verilir?


19. Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı artırılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?


20. Vergilendirme süreci boyunca yapılan işlemlere, uygulanan yöntemlere ne ad verilir?


21. Vergi matrahının belirlenmesinde teknik bir miktar yada fiziki bir ölçünün esas alındığı vergi türüne ne ad verilir?


22. Bir verginin ödenmesi gerekli olan aşamaya gelmesine ne ad verilir?


23. Mükelleflerin hissettiği ancak etkisi ölcülemeven vergi baskısına ne ad verilir?


24. Verginin ödenmesi sonucu parasal mükellefiyet altında olan bireyin vergi karşısında gösterdiği ilk olumsuz psikolojik tepkiye ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?


26. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biridir?


27. Belli bir dönem içinde olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?


28. Devlet bütçe açıklarının Merkez Bankasından borç alınarak kapatılmasının, yani parasal finansmanın kısa dönemdeki etkisi olan nominal para stokunu artırması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?


29. Merkezi yönetimin kendi memuruna, yürütmeye ilişkin bazı konularda karar alma yetkisi vermesine ne ad verilir?


30. İl özel idarelerinin yürütme organı, aşağıdakilerden hangisidir?