Kamu Maliyesi 2008 Ara Sınav

1. Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanın en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


2. Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?


3. Tarafsız maliye görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


4. Liberalizmin öncüsü olan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?


5. Piyasaların etkin çalışmasını sağlayan koşulların ya hiç ortaya çıkmamasını yada bir biçimde ters yönde çalışmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


6. Bir mal yada hizmeti kullanmak için daha fazla bireye izin verildiğinde, daha önce o mal yada hizmeti kullananların faydalarındaki azalmaya ne ad verilir?


7. Tam kamusal mallarda gönüllü fiyat mekanizmasının ortaya çıkmaması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


8. Avlanma alanlarının ve zamanlarının sınırlandırılması, televizyon ve radyo kanal tahsislerinin kamu tarafından yapılması, devletin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak aldığı önlemlere örneklerdir?


9. "Herhangi bir kısıtlama olmaksızın her bir köyün hayvanları meraya gelecek ve meradaki otların azalmasına neden olacaktır" ifadesi ortak mallarda aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarır?


10. Otomobil kullanıcılarının, egzoz gazı nedeniyle çevredeki insanların sağlıklarını bozması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


11. Kısmi denge analizi aşağıdakilerden hangisini kullanarak denge üretim ve denge fiyat düzeyini belirler?


12. Kaynakların etkin tahsisinin, maliyetsiz pazarlık varsayımı ile mal varlığı hakkının kime verildiğine bağlı olmaksızın ortaya çıkmasına ne ad verilir?


13. Kamu malının finansmanında; işlevsel olmaması ve gelir dağılımı açısından olumsuz etkiler meydana getirmesi nedeniyle fayda fiyatlamasının yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?


14. Koalisyon protokollerinde, koalisyon partilerinin birbirlerinin politikalarını destekleme sözü vermesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


15. Kendine verilen görevleri sorgusuz bir biçimde kurallara uygun olarak yeri ne getiren bürokrata ne ad verilir?


16. Kamusal malların üretim düzeyinin belirlenmesinde en eski model aşağıdakilerden hangisidir?


17. Atama ile görev almış olan devlet idare örgütünün tamamına ne ad verilir?


18. Kararı belirleyici rolü olan medyan seçmen aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?


19. Analitik sınıflandırmada üçüncü düzeyde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


20. Kamu harcaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


21. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde yer almaz?


22. Kamu harcamalarının sınıflandırılmasında gerçek harcama - transfer harcaması ayırımının öncülüğünü aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?


23. 'Kamu harcamalarındaki artışın nedeni girdi fiyatlarındaki artıştır' yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


24. Genellikle kamu harcamalarının milli gelirden daha hızlı artması olarak anlaşılan teori aşağıdakilerden hangisidir?


25. Niskanen aşağıdaki unsurlardan hangisinin bütçe üzerindeki etkisini vurgulamaktadır?


26. Harcamalarda görünürdeki artışı belirleyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi kullanılarak harcamalar üzerindeki fiyat etkisinin giderilmesi gereklidir?


27. Pazarlanabilir yatırım çıktılarının parasal olarak gelecekteki faydalarının bulunmasında hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?


28. Fayda-maliyet analizine göre, herhangi bir projenin uygun olup olmadığının belirlenmesinde gelecekteki fayda ve maliyetlerin tahmin edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekmektedir?


29. Kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerden en, önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?


30. Tüketici rantını açıklayan, kamu hizmetlerinin faydasının, kişilerin bunlar için ödedikleri tutardan ibaret olmadığını söyleyen ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?