Genel Matematik 2008 Ara Sınav

1. A = { x | 3 < x < 12 ve x çift doğal sayı } kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


2.
sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


3.
işleminin sonucu kaçtır?


4.
işleminin sonucu kaçtır?


5. x+3=1 ise, |x-|4x-3|| ifadesinin değeri kaçtır?


6.
denkleminin kökü kaçtır?


7.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


8.
eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


9. Eğimi m = -1/2 olan ve (-2, 3) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


10.
doğruları tekbir ortak noktaya sahipseler aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?


11. Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi x-eksenine diktir?


12. x^2-4x
parabolünün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi bir kübik fonksiyondur?


14.
fonksiyonu için 3f(2) + 5f(-3) sayısı kaçtır?


15. f(x) = 2x + 1 , g(x) = x - 4 ise, (gof)(2) değeri kaçtır?


16.
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


17.
değeri kaçtır?


18.


19.
değeri kaçtır?


20.
fonksiyonu veriliyor,
değeri aşağıdakilerden hangisidir?


21.
fonksiyonun x = 0 noktasındaki türevi kaçtır?


22.
fonksiyonu için f’(1) değeri kaçtır?


23.
fonksiyonunun f”(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


24.
fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?


25.
fonksiyonunun düşey asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


26.
fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?