Genel Matematik 2007 Bütünleme

1. A=\{ x \in R | x > -2 \} ve B=\{ x \in R | 5 \textless x \leq 9 \} ise, C=A^{1} \cap B^{1} kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


2. \bigg(\Big(\frac{1}{2}\Big)^{-1} +4^{0}\bigg)^{-3}.\Big(\frac{1}{3}\Big)^{-5}
işleminin sonucu kaçtır?


3. x < 0 ise, 4+|-3x||=7 eşitliğini sağlayan x sayısı için 3x+1 değeri kaçtır?


4.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


5.
Aşağıdaki noktalardan hangisi yukarıda grafiği verilen doğru üzerinde bulunmaz?


6. y=(a-1)x2-6x+7 parabolünün tepe noktası (1, 4) olduğuna göre, a kaçtır?


7.

ise, a sayısı kaçtır?


8.
fonksiyonları için 5f(2)-3g(-1) değeri kaçtır?


9.  \lim_{x \to 3}  ( \frac{2x - 1}{x+2} )  . \sqrt{x+1}
değeri kaçtır?


10.
değeri nedir?


11.
için f’(1) değeri kaçtır?


12. x mal miktarı olmak üzere, bir malın kâr fonksivonu YTL cinsinden
veriliyor. Buna göre, maksimum kârın elde edildiği mal miktarı nedir?


13. f(x)=e^{x^3+x} fonksiyonu için f”(1) değeri kaçtır?


14.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


15. x liretim miktarını göstermek üzere, bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonu C'(x) = 6x +40 olarak belirlenmiştir. Bu firmanın 10 birim üretim için toplam maliyeti 900 birim ise, 20 birim üretim için toplam maliyeti nedir?


16.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. x üretim miktarı ve p fiyat olmak üzere, talep fonksiyonu p = 15 -4x olan bir mal için X0=3 olduğunda tüketici rantı ne olur?


18. 2x-y+3z=4 ve y-z=2 dir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen doğrusal denklem sisteminin (x, y, z) çözümlerinden biri değildir?


19. -3x+5y=2 ve 6x-10y=5 doğrusal denklem sisteminin (x, y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıda boyutları verilen matrislerden hangisi bir kare matristir?


21.
matrisleri için C=4ATB matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


22.
matrisleri için aşağıdaki işlemlerden hangisi tanımlı değildir?


23. 2x_1 - x_2 = 1
- x_1 + x_2 + 3x_ 3= 3
x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0
doğrusal denklem sisteminin katsayılar matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


24.  A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 3 & 6 & k+1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}
ve detA = 0 ise, k sayısı kaçtır?


25.
matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


26.
3x_1+x_2 \ge 6
2x_1+x_2 \le 6
x_1,x_2 \ge 6
kısıtları altında amaç fonksiyonu Z_{max}=5x_1+3x_2 olarak veriliyor.
Buna göre, Z_{max} değeri kaçtır?