Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2008 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi inkılabın ön aşamasıdır?


2. Osmanlı Devleti'ni gerileme döneminden, parçalanmaya götüren en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


3. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesinin kapanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


4. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bağımsız bir Rum Devleti kurmak için mücadele veren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


5. Amasya Tamimi'nin bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


6. Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin içeriğinde yer almaz?


8. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?


10. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer almaz?


12. Avrupa'da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan hareket aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aydınlanma Çağı'nın özgürlük düşüncesinden yararlanarak ekonomik liberalizm adı verilen akımı ortaya atan bilim adamı kimdir?


14. Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


15. Bir devletin ülkesine ait su bölgesine ne ad verilir?


16. Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


17. Bireyden güçlü olan devleti, ilke olarak tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


18. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan çabaların yetersiz kalmasının nedenlerinden biri değildir?


19. Latin harflerinin kabul edilmesinin ardından, Türk tarihinde o güne kadar görülmemiş olan okuma-yazma seferberliği aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?


20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?


21. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir?


22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ideolojisini oluştururken bilinçli olarak etkilendiği düşünce ve akımlardan biri değildir?


23. Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün demokrasi ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?


25. Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılığın amaçlarından biri değildir?


27. Laikliğin hukuksal açıdan ilk biçimini aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


28. Atatürk, devrimin içeriğinde yer alan "yıkma" öğesini aşağıdakilerden hangisi için gerekli görmüştür?


29. Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik öngören ve 12 Haziran 1933 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamıştır?


30. Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?