Genel Matematik 2006 Final

1. x > 0 ise, \left | 3x+\left | -4x \right | \right |=14 eşitliğini sağlayan x kaçtır?


2. (3^4+3^4).(2^4+2^5)
çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


3. \sqrt{18}-\dfrac{3}{\sqrt{2}}=\dfrac{x-2}{\sqrt{2}} ise, x değeri kaçtır?


4. (1, 2) noktasından geçen ve 4x + 2y + 3 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


5.

Yukarıda grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


6. f(x)=2x+a ve (fof)(1)=13 ise, a değeri kaçtır?


7. \lim_{x \to 0}\dfrac{x^3-x^2-6x}{x^2-2x}  değeri kaçtır?


8. f(x) = (x+1).\sqrt{2x+2} ise f'(1) değeri kaçtır?


9. x mal miktarı olmak üzere, bir malın toplam maliyet fonksiyonu,
C(x) = 20x -\dfrac{x^2}{50}, \: 0\leq x \leq 3000 dir.
Buna göre, x = 50 noktasında marjinal maliyet nedir?


10.

fonksiyonunun yatay x -9 asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


11. f(x) = e^{x+1}+x
fonksiyonunun x = 0 apsisli noktadaki teğetinin eğimi kaçtır?


12. Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 10 000 YTL 2 yıl sonra kaç YTL ye ulaşır?


13. f(x) = log_3(x^2-2x+6) fonksiyonu için f(3) değeri kaçtır?


14. \int x^2\left ( x^3-2 \right )^3dx
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


15. \int_{-1}^{0}\dfrac{2x}{x^2+6}dx
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


16.

Yukarıdaki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?


17. x üretim miktarı ve p fiyat olmak üzere, bir malın arz fonksiyonu p = 3x^2+8 olarak belirleniyor.
Buna göre, x_0=2 noktasındaki üretici rantı nedir?


18. -x + 3y = 16 ve 2x + y = 3
doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x,y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


19. x-2y+z=1
2x+y-z=4
3x-6y+3z=5
doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x ,y, z) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


20.

matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


21.

matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


22.

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?


23.

olduğuna göre x kaçtır?


24. A=\begin{pmatrix}  4 & 5 & 3\\   -1 & 2 & 0\\  0 & 0 & 1  \end{pmatrix}
matrisinin a_{33} elemanının minörü kaçtır?


25.

matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


26.

Şekildeki taralı bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm bölgesidir?