Genel Matematik 2006 Ara Sınav

1.

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisi x-eksenine paraleldir?


3.

işleminin sonucu kaçtır?


4.

fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


5. M = {3,5,7}
K = {2,4,6,8}
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6.
denkleminin kökleri eşit olduğuna göre, a ve b sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?


7.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. |2x-6|=70 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?


9.
değeri aşağıdakilerden hangisidir?


10.

işleminin sonucu kaçtır?


11. (-4, 0) ve (0, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


12.

Yukarıda grafiği verilen parabolün denklemi hangisidir?


13.

fonksiyonun f’(x) ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


14.

parabolünün x-eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi aşağıdakilerden hangisidir?


15.

Buna göre, (6f - 2g)(-1) değeri kaçtır?


16.

olduğuna göre (gof) (1) sayısı kaçtır?


17. x mal miktarı olmak üzere, bir malın toplam maliyet fonksiyonu,


olarak veriliyor. Buna göre, x = 10 noktasında marjinal maliyet nedir?


18.

fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?


19.

fonksiyonunun x = 4 noktasındaki türevi kaçtır?


20. x birim mal için , maliyet fonksiyonu,

olduğuna göre, marjinal maliyet fonksiyonu g(x) aşağıdakilerden hangisidir?


21.

değeri kaçtır?


22. x mal miktarı olmak üzere, bir malın bir YTL cinsinden kâr fonksiyonu,

Bu maldan elde edilecek en yüksek kâr kaç YTL'dir.


23.

değeri aşağıdakilerden hangisidir?


24.

parabolünün (0,4) noktasındaki teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


25.

fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ve lim f(x) = -1 olduğuna göre, a kaçtır?


26.

fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?