Genel Matematik 2006 Bütünleme

1.

eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


2. 3.2^7-2^7+2^8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


3.

işleminin sonucu kaçtır?


4. x^2+(m+7)x+x+m?0 denkleminin köklerinden biri -2 ise, m kaçtır?


5. Aşağıdakilerden hangisi y=(x+3)^2-4 parabolünün x-eksenini kestiği noktalardan biridir?


6.

Yukarıda grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


7. f(x)=ax+b doğrusal fonksiyonu veriliyor. f(1)=-2 ve f(3)=4 ise, f(-2) değeri kaçtır?


8.

değeri kaçtır?


9.

ise, f'(0) değeri kaçtır?


10. f(x)=3x^2-4x+5 fonksiyonunun (0,1) noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır?


11.

fonksiyonunun düşey asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


12. f(x)=2x.e^{x^2+x} fonksiyonu için f'(1) değeri kaçtır?


13. f(x)=ln(3x^2-2x+2) fonksiyonu için f'(2) değeri kaçtır?


14.

aşağıdakilerden hangisine eşittir?


15.

Yukarıdaki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?


16.

aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. x talep miktarı ve p de fiyat olmak üzere, bir malın talep fonksiyonu
p=18-2x
olarak belirleniyor.
Buna göre fiyat p_0=8 olduğunda tüketici rantı ne olur?


18. -4x+y=-1
8x-2y=2
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrusal (lineer) denklem sisteminin (x, y) çözümlerinden biri değildir?


19. Arz ve talep fonksiyonları
q_s=-8+5p
q_d=24 -3p
olarak verilen bir malın arz ve talep miktarlarının eşit olması için fiyat ne olmalıdır?


20.

Buna göre, 3A -2B matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


21.

A ve B ise, AB matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


22.

ise, 3x + y toplamı kaçtır?


23.

determinantının değeri kaçtır?


24.

matrisinin a_{12} elemanının kofaktörü kaçtır?


25.

matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?


26.

Yukarıda uygun çözüm alanı verilen modelin amaç fonksiyonu Zmax=2x1 + 4x2 olduğuna göre, Zmax değeri kaçtır?