Finansal Yönetim 2008 Bütünleme

1. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasına ne ad verilir?


2. Kayıtlı sermaye tavanı, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?


3. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


4. Nominal faiz oranı %30 iken, %4 reel faiz elde edebilmek için enflasyon oranının yüzde kaç olması gerekir?


5. Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin amaçlarından biri değildir?


6. Bir işletmenin çalışma kaldıracı derecesi 2,5 ve bileşik kaldıraç derecesi 4 ise, bu işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?


7. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden birdir?


8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?


9. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha az likittir?


10. "5/15 net 60" ne anlama gelir?


11. Enflasyonist ortamlarda kârı az gösterdiği için, daha çok tercih edilen stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi alacak düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir?


13.
Yıl Net Nakit Girişi (TL)
1 10.000
2 12.000
3 15.000
4 20.000
5 0
Yukarıda net nakit girişleri verilen yatırım projesinin geri ödeme süresi 3,5 yıl ise, yatırım tutarı kaç YTL dir?


14. Aşağıdaki yatırım projesi değerlendirme yöntemlerinden hangisi paranın zaman değerini dikkate alır?


15. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı yatırımlardan biridir?


16. İki yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise hangi proje seçilmelidir?


17. Riskle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. Oluşturulan bir yatırım modelinde, parametrelere çeşitli değerler verilerek bütün olası sonuçların görülmesi ve yapılan tekrarlar sonucu dağılımı en az olan projenin seçilmesi esasına dayanan proje değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


19. Döviz kurlarındaki artışın TL faizlerinin altında kalacağını öngören bir finans yöneticisi, aşağıdaki banka kredilerinden hangisini tercih etmelidir?


20. Bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça, herhangi bir değişikliğe lüzum kalmaksızın eski miktar dahilinde yenilenen akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Aşağıdakilerden hangisi factoring maliyetlerini etkilemez?


22. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yöntemiyle finansmanda sorun yaratabilecek konulardan biri değildir?


23. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Aşağıdakilerden hangisi, bir şirketin sermaye artırımı için çıkaracağı yeni hisse senetlerinden öncelikli olarak satın alma hakkını ifade eder?


25. Vergi oranının %20 olması durumunda, %70 faizli banka kredisinin vergi sonrası maliyeti yüzde kaç olur?


26. Aşağıdakilerin hangisi, işletme varlıklarının finansmanında kullanılabilecek kaynaklar arasında yer almaz?


27. Aşağıdakilerden hangisi işletme riskinin artmasına neden olmaz?


28. Hedef sermaye yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasını doğrudan etkilemez?


30. Dönem kârına, kanunen kabul edilmeyen gelirler ilave edilip, vergiden muaf gelirler ve indirimler düşülerek hesaplanan kâra ne ad verilir?