Finansal Yönetim 2007 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal amaçlarından biridir?


2. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çıkararak sermaye sağlayabilir?


3. Bir bankaya % 40 basit faizle yatırılan 1 000 YTL karşılığında, 2 yıl sonra toplam kaç YTL geri alınacaktır?


4. Nominal faiz oranı %25, yıllık enflasyon oranı %20 ise reel faiz oranı yaklaşık yüzde kaçtır?


5. İşletmelere kredi kullandıran kuruluşların finansal analiz yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


6. Bir işletmenin çalışma kaldıracı derecesi 2, finansal kaldıraç derecesi 3 ise bu işletmenin bileşik kaldıraç derecesi kaçtır?


7. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir?


8. Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan ve kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklara ve bu amaçla yapılan harcamalara ne ad verilir?


9. İşletmelerde nakit yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Aşağıdakilerden hangisi alacak düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi kredi politikasının esnekleştirilmesinin doğuracağı sonuçlardan biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi yarı mamul stok miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın net nakit girişlerinin hesaplanmasında dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


14. Net bugünkü değeri negatif olan bir yatırım projesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


15. I. Almaşık yatırımlar II. Tamamlayıcı yatırımlar III. Stratejik yatırımlar IV. İkame yatırımlar Yukarıdakilerden hangileri bağımlı yatırımlardır?


16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi riski en iyi tanımlar?


17. İki yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise hangi proje seçilmelidir?


18. Döviz kurlarındaki artışın YTL faizlerinin altında kalacağını öngören bir finans yöneticisi, aşağıdaki banka kredilerinden hangisini tercih etmelidir?


19. Finansman bonosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Aşağıdakilerden hangisi faktoringin unsurlarından biri değildir?


21. Aşağıdakilerden hangisi leasingin unsurlarından biri değildir?


22. Aşağıdakilerden hangisi forfaitingin unsurlarından değildir?


23. İşletmenin defter değeri nasıl hesaplanır?


24. ABC işletmesi, bankadan kullandığı kredinin gerçek maliyetini % 18 olarak hesaplamıştır. Vergi oranı % 40 olduğuna göre, söz konusu kredinin faiz oranı yüzde kaçtır?


25. Aşağıdakilerin hangisi, uzun vadeli projelerin finansmanında kullanılabilecek kaynaklar arasında yer almaz?


26. ABC işletmesi, dağıtılmayan kârlarının maliyetini, temettü getirişine göre % 15 olarak hesaplamıştır. Gelecek dönem beklenen büyüme oranı %10 ve hisse senedinin piyasa fiyatı 100 YTL ise, ABC işletmesinin gelecek dönem kaç YTL temettü ödemesi beklenmektedir?


27. Hedef sermaye yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Sermaye yapısının oluşumunda, kaldıraç faktörünün etkisini en fazla dikkate alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


29. Aşağıdakilerin hangisinde, dağıtılmayan kârlar sermayeye aktarılır?


30. İşletmelerin, kendi hisse senetlerini satın alarak kâr payı ödemesi durumunda, aşağıdaki gelişmelerden hangisi beklenmez?