Finansal Yönetim 2007 Ara Sınav

1. Limitet şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın özelliklerinden biri değildir?


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi finansal yönetim kavramını en iyi tanımlamaktadır?


4. Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sisteminden faydalanabilir?


5. Risk ve kârlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Nominal faiz oranı % 22 iken % 12 reel getiri elde edilmişse, enflasyon oranı yüzde kaç olur?


7. Piyasa faiz oranı % 20 iken, devamlı olarak yılda 10 TL kâr payı ödemesi taahhüt edilen imtiyazlı hisse senedinin değeri kaç TL olur?


8. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


9. Vergi ve diğer masraflar hariç olmak üzere, aylık % 2 olarak ilan edilen tüketici kredisi faizinin yıllık efektif faizi kaçtır?


10. Alacak devir hızı 3,4 olan bir işletmenin alacaklarını ortalama tahsil süresi kaç gündür? (1 Yıl=360 gün)


11. Bir işletmenin asit-test oranı, aşağıdakilerin hangisinden etkilenir?


12. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranları arasında yer almaz?


13. Borçlanma oranı 0,5, kısa vadeli borçları 120.000 TL ve pasif toplamı 500.000 TL olan bir işletmenin uzun vadeli borçları kaç TL dir?


14. Aşağıdakilerden hangisi, ortakların kârlılığı ölçülürken kullanılan bir orandır?


15. Bir işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi 1,5 ve finansal kaldıraç derecesi 2 ise, satışlardaki %10'luk azalış hisse başına kârda nasıl bir değişime yol açar?


16. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kaldıraç derecesini etkilemez?


17. Başabaş analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. Aylık 50.000 TL sabit giderle bir ürün üreten ABC işletmesi, aylık 20.000 birim satış hedefliyorsa ve birim değişken gideri 5 TL ise, zarar etmemek için satış fiyatını en. az kaç TL olarak belirlemelidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin nakit ihtiyacının artmasına yol açar?


20. Proforma finansal tablolar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Aşağıdakilerden hangisi optimal borçlanma derecesini ifade eder?


22. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin nakit durumunu olumlu etkiler?


23. Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini ifade eder?


24. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğini gidermek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?


25. Aşağıdakilerin hangisinde, değişken çalışma sermayesi kısa vadeli kaynaklarla, sürekli çalışma sermayesi ve duran varlıklar ise uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir?


26. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi döngüsünü etkilemez?


27. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha az likittir?


28. Para ve sermaye piyasalarındaki fonları birbirinden ayıran en belirgin unsur aşağıdakilerden hangisidir?


29. Gelecekle ilgili beklentiler doğrultusunda fiyat, faiz ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemlere ne ad verilir?


30. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi, faiz oranı değişimlerinden diğerlerine göre daha az etkilenir?