Finansal Yönetim 2006 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin fonksiyonlarından biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi kişi yada kurumların faydalanabileceği para yada sermayeyi ifade eder?


3. 5 yıl vadeli olarak %25 bileşik faizle bir bankaya yatırılan 500 YTL, 5. yılın sonunda yaklaşık kaç YTL olur?


4. İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini saptamak amacıyla genellikle borç veren kuruluşlar tarafından yapılan analize ne ad verilir?


5. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında yer almaz?


6. Bir işletmenin çalışma kaldıracı derecesi 2, finansal kaldıraç derecesi 3 ise bu işletmenin bileşik kaldıraç derecesi kaçtır?


7. Tüm sorumluluk ve kâr merkezleri için hazırlanan bütçelerin, bir ana bütçede birleştirilmesi gerektiğini ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. Çalışma sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde, faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak tanıyan minimum dönen varlıklar toplamına ne ad verilir?


10. Aşağıdaki durumlardan hangisi, işletmelerde nakit bulundurma gereksinimini artırmaz?


11. "3/10 net 45" ne anlama gelir?


12. Aşağıdaki durumlardan hangisi alacaklar düzeyini artırmaz?


13. Bir işletmede yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Bir yatırımın beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamını, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamına eşitleyen oran aşağıdakilerden hangisidir?


15. Yenileme yatırımının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın ekonomik ömrünü ifade eder?


17. Riski ölçmek için öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


18. (Ax) Projesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Beklenen Getiri (YTL) Getiri Olasılığı
1000 50
2000 25
3000 25
Bu bilgilere göre (Ax) projesinin beklenen getirişi kaç YTL dir?


19. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin riskini ölçer?


20. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından kendiliğinden oluşan kaynak olarak değerlendirilir?


21. Aşağıdakilerden hangisi repo işleminde kullanılamaz?


22. Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları aşağıdakilerden hangisidir?


23. İşletmenin toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere ne ad verilir?


24. Bir işletmenin elindeki bir gayrimenkulu ipotek ettirmesi yoluyla çıkarmış olduğu tahviller, aşağıdaki tahvil türlerinden hangisine örnektir?


25. Kiralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?


27. Vergi oranının %50 olması durumunda, bir işletmenin bankadan aldığı %70 faizli kredinin gerçek maliyeti yüzde kaç olur?


28. İşletme varlıklarının finansmanında borç kullanmasından dolayı ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?


29. Kâr dağıtımı ile ilgili ilkelerden hangisi sermaye azaltımının önlenmesine yöneliktir?


30. Aşağıdakilerden hangisi sabit miktarda kâr payı dağıtım politikasının özelliklerinden biri değildir?