Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi kabilelerin devlet düzenine geçmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?


2. Rus Devrimi'nin kalıcı olmayışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


3. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?


4. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?


5. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesinin kapanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


6. İtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?


7. 1917 yılında Rusya'da çıkan ihtilâl sonucunda, İtilaf devletleri arasında büyük tartışma ve çekişmelere neden olan paylaşım bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. Mondros Ateşkes Antlaşmasının "Ateşkes" hükümlerine uymayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


9. Amasya Tamimi'nin hemen bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


10. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ının başlatılmasının karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?


11. Birinci Alaşehir, Nazilli ve İkinci Balıkesir Kongrelerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Kuvayi Milliye birliklerine asker alınması yolundaki kararların alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?


13. Amasya Genelgesinden itibaren yapılan hazırlıklar ve oluşan bilincin son Osmanlı Parlamentosu tarafından benimsendiğinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?


14. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını vansıtamamıs olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


15. "Büyük Millet Meclisi" adının ilk kez belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?


16. Milli Mücadele döneminde; Yunanlıların Milne Çizgisini geçerek Batı Anadolu'da ilerlemesi, Ermenilerin Doğu Anadolu'da saldırıya geçmesi ve Fransızların Güney Doğu Anadolu'da yeniden etkin olması aşağıdakilerden hangisine tepkidir?


17. Sovyet Rusya'nın Anadolu ulusal hareketini desteklemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


18. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Anlaşmasının imzalanmasından sonra gelişen olaylardan biri değildir?


19. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


20. Çerkez Ethem ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


21. TBMM'nin saltanatı kaldırırken, saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?


22. Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti'nin katılmasını önlemek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?


23. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aşağıdakilerin hangisine dönüştürülmüştür?


24. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliğini yansıtmaz?


25. 1924 Anayasası'na göre, savaş ilanı, barış ve uluslararası antlaşmaların yapılması yetkileri aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?


26. Yürütme gücünü parlamentonun içinden çıkararak; hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?


27. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir?


28. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminde gerçekleştirilmemiştir?


29. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?


30. Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda kurulan Yugoslavya Krallığı'nın yapısı içinde yer almaz?