Temel Bilgi Teknolojileri 2007 Final

1. I. Erişim
II. Hesaplama
III. Değiştirme
Yukarıdakilerden hangileri, bilgi işlem sürecinin adımlarındandır?


2. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı bellek birimlerinin görevlerinden biridir?


3. Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütününe ne ad verilir?


4. Aşağıdakilerden hangisi "Bilgisayarım" simgesi tıklandığında açılan pencerede ver almaz?


5. Büro yazılımlarında, Yazdır komutu aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?


6. Bilgisayarda yeni bir kelime işleme sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Word programında bir paragrafa isim vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?


8. Bir çiftçi, her yıl mahsulden elde edeceği kârı hesaplamak için işlem tablosu hazırlamıştır. Bu yıl gübre ve tohum fiyatlarında %20'lik ani bir artış olmuştur. Bu nedenle önceden hazırladığı işlem tablosunu değiştirmek zorunda kalmıştır. Tabloyu yeniden oluşturmak yerine yalnızca tabloda ilgili yerlere gereken değişiklikleri yapmış ve sonuçta elde edeceği kârı kolayca bulmuştur. Bu durum işlem tablolarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?


9. İşlem tablosu programında Al'den A3'e kadar olan hücrelerdeki değerler ile Bl'den B4'e kadar olan hücrelerdeki değerleri toplamak için kullanılması gereken formül aşağıdakilerden hangisidir?


10. Sunum programında Slayt Sıralayıcısı görünümünün işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Sunum programında "Görsel" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


12. Sunum programında resim öğelerine efekt eklemek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


13. Paint programında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Vektör tabanlı görsellerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Paint programında yer alan düğmelerden biri değildir?


16. Veri Tabanı Yönetim Sistemi nedir?


17. Veri tabanında belirli bir bilgiye erişmek için kullanılan yönteme ne ad verilir?


18. Bir veritabanı tablosunun herhangi bir sütununda yer alan değerlerin toplamına ne ad verilir?


19. Ağ omurgası nedir?


20. İletilerin, alt ağlar arasında bir geçiş noktasından diğerine yönlendirilerek ilerlemesine yardımcı olan özel amaçlı bilgisayar sistemlerine ne ad verilir?


21. Yıldız topolojisinde bir uçtan gelen mesajı diğer uçların hepsine gönderen cihaza ne ad verilir?


22. Çevirmeli bağlantı ile Internet'e bağlanmadan önce aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulmaz?


23. "Değişken İçerikli Web Sayfası" nedir?


24. Kendisine erişen bilgisayarlara dosya transferi yapan İnternet sunucusu aşağıdakilerden hangisidir?


25. Bir arama motorunda Anadolu'da yaşayan vahşi hayvanlara yönelik bir araştırma yapılmak istenmektedir. Bu durumda en kısa yoldan ve doğrudan aranılan konuya ilişkin kaynaklara ulaşmak için arama moturuna anahtar kelimeleri nasıl girilmelidir?


26. Herhangi bir web sitesine erişildiğinde karşılaşılan ilk sayfaya ne ad verilir?


27. Gelen bir e-postanın konu bölümünde "RE" harflerinin olması ne anlama gelebilir?


28. Konuşma dili kullanılarak geliştirilen algoritmalara ne ad verilir?


29. Akış şemasında bir karar verilmesi ve verilen karara göre gidilecek farklı yolların bulunduğunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


30. Problemin çözümü için alternatiflerin önerildiği problem çözme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?