Maliyet Muhasebesi 2007 Bütünleme

1. (acikogretimX.com) Üretim İşletmesi'nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı direkt ilk madde ve malzeme stokları 3.000 YTL
Dönem sonu direkt ilk madde ve malzeme stokları 1.500 YTL
Dönem içinde satın alınan direkt ilk madde ve malzeme 8.500 YTL
Direkt işçilik maliyetleri 4.000 YTL
Genel üretim maliyetleri 8.000 YTL
Bu bilgilere göre toplam üretim maliyeti kaç YTL dir?


2. Bir varlığın elde edilmesi amacıyla yapılan harcama ya da katlanılan fedakârlıkların toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesi ile sağlanacak bilgilerden biridir?


4. İşletme, 20.000 YTL maliyetli A Cinsi direkt hammadde ve malzemeyi üretime sevk etmiştir. Bu işlem muhasebeleştirilirken, aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?


5. İşletmede kapasite eksikliği nedeniyle üretim darboğazını aşmak üzere fazla çalışma yapılmaktadır. Bu nedenle yapılacak fazla çalışma zammı ödemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


6. Üretim işletmesinde döneme ilişkin toplam sabit maliyetler 2.500 YTL, birim başına değişken maliyet ise 1 YTL’dir. İşletmede dönem içinde 10000 saat çalışılması durumunda toplam maliyet kaç YTL olacaktır?


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel üretim maliyetlerinin ikinci dağıtımına ilişkin olarak doğrudur?


8. İşletmede üretilen mamul miktarları ve satış tutarları şöyledir:
Mamuller Miktar(metre) Satış
(X) Mamulü 200 900
(Y) Mamulü 100 700
(Z) Mamulü 300 1.600
İşletmede döneme ilişkin birleşik maliyet 1.920 YTL dir. Satış değeri yöntemine göre (Z) Mamulüne birim başına yüklenecek birleşik maliyet payı kaç YTL dir?


9. Dönem sonunda Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanı 400 YTL, Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanı ise 375 YTL dir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


10. İşletmede bazı hesapların kalanları şöyledir:
Genel Üretim Giderleri Hs. 800 YTL
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs. 700 YTL
Satılan Mamullerin Maliyeti Hs. 3.000 YTL
Mamuller Hs. 1.500 YTL
Yarı Mamuller-Üretim Hs. 500 YTL
Bu bilgilere göre eksik yüklenen genel üretim maliyetinden satılan mamullerin maliyetine yüklenecek tutar kaç YTL dir?


11. Safha maliyeti sisteminde ortalama maliyet yöntemini uygulayan (Z) İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir.
Dönem başı yarı mamul stokları 300 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 400 birim
Dönem içinde üretimine başlananlar 1 700 birim
Dönem içinde tamamlanıp devredilenler 1 600 birim
Direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim maliyet 25 YTL
Şekillendirme açısından eşdeğer birim maliyet 35 YTL
Tamamlanma dereceleri
Dönem başı yarı mamul stokları
Direkt İlk Madde ve Malzeme % 70
Şekillendirme % 50
Dönem sonu yarı mamul stokları
Direkt İlk Madde ve Malzeme % 75
Şekillendirme %50
Bu bilgilere göre dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti kaç YTL dir?


12. Safha maliyeti sistemini uygulayan işletmede safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 300 birim
Tamamlanma dereceleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme % 70
Şekillendirme % 50
Dönem sonu yarı mamul stokları 400 birim
Tamamlanma dereceleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme % 90
Şekillendirme % 80
Dönem içinde üretimine başlananlar 1 700 birim
Üretimi tamamlananlar 1 600 birim
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır?


13. Safha maliyeti sistemini uygulayan üretim işletmesindeki bazı bilgiler şöyledir:
Birinci Safhadan Devreden Ortalama Birim Maliyet 200 YTL
İkinci Safhanın Birim Eşdeğer Mamul Maliyeti 220 YTL
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri 100 YTL
Şekillendirme maliyetleri 120 YTL
Dönem başı yarı mamul stokları 400 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 600 birim
Üretimine başlananlar 1 600 birim
Üretimi tamamlananlar 1 400 birim
Bu bilgilere göre ikinci safhada üretimi tamamlanan 1400 birimin maliyeti kaç YTL dir?


14. İki safhada üretim yapan bir işletmenin bilgileri şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 3 000 birim
Haziran ayında üretimine başlanan 16 000 birim
Haziran ayında üretimi tamamlanan 12 000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 4 000 birim
Bu bilgilere göre Haziran ayında üretime giren toplam miktar kaç birimdir?


15. Üretim sürecine giren direkt ilk madde ve malzeme ile yardımcı malzemelerden döküntü olarak kalan ve ölçülebilir düşük bir satış değerine sahip olan parçalar aşağıdakilerden hangisidir?


16.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


17. Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetlerin artması, diğer faktörlerde bir değişiklik olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


18. İşletmede döneme ilişkin sabit maliyet tutarı 50.000 YTL dir. Mamulün birim satış fiyatı 5 YTL ve birim başına değişken maliyet ise 2,50 YTL dir. Bu bilgilere göre başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?


19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bütçe hazırlamanın amaçlarından biri değildir?


20. Bütçe döneminde (cinsi mamulden 2 000 birim satılacağı öngörülmektedir. Aynı dönemde dönem başı mamul stokları 300 ise 500 birimdir. Bu bilgilere göre bütçe dönemi için üretim miktarı kaç birimdir?


21. İşletmede bir birim mamul üretmek için standart süre 5 saattir. İşletmede dönem içinde 100 birim mamul üretilmiştir. İşletmede standart saat ücreti 3 YTL, fiili ücret ise 2,5 YTL dir. İşletmede çalışılan fiili süre 600 saat olduğuna göre direkt işçilik verim sapması aşağıdakilerden hangisidir?


22. İşletmede bir birim mamul üretmek için 10 kg. (X) cinsi malzeme kullanılmaktadır. (X) Cinsi malzemenin kg. maliyeti 200 YTL dir. İşletmede atık ve israf malzemenin % 20' si kadardır. Bu bilgilere göre bu malzeme için standart maliyet kaç YTL dir?


23. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir?


24. Bir üretim işletmesinde 1 000 birimlik üretim hacminde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 5.000 YTL
Direkt işçilik giderleri 1.000 YTL
Değişken genel üretim giderleri 1.500 YTL
Sabit genel üretim giderleri 2.500 YTL
Bu bilgilere göre mamulün birim üretim maliyeti kaç YTL dir?


25. Aşağıdakilerden hangisi kâr merkezi için doğru bir ifadedir?


26. Transfer fiyatlaması uygulaması yapan bir işletmede sorumluluk merkezleri ile ilgili bilgiler şöyledir:
Birim Değişken Maliyet Birim Sabit Maliyet Piyasa Satış Fiyatı
(Bolümü 30 20 75
(Bölümü 35 30 90
Transfer fiyatlamasında "değişken maliyetlerin % 200'ü' dikkate alındığında ve 1000 birimlik üretim yapıldığında(bölümünün kârı veya zararı aşağıdakilerden hangisidir?