İngilizce 2006 Ara Sınav

1. Tom:.................... Is this your handbag?
Jane: Yes, it is.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


2. She is fine, thank you.
Which of the following is the question for the above answer?
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?


3. (At a hotel)
Tom : Excuse me, Can I have a double room please?
Receptionist: No, ................We have no double rooms available.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


4. Ayşe is Ahmet's wife.
Which of the following can be used for the underlined words?
Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüklerin yerine kullanılabilir?


5. George : Can I help you?
Jack : .........................
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


6. How do you ask your friend if he wants a drink or not?
Arkadaşınıza içecek bir şey isteyip istemediğini nasıl sorarsınız?


7. A: .....................................................
B: You turn right and the post office is 200 metres down the street.
Which of the following is the question for the above answer?
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?


8. The museum is on the corner, opposite the station.
Which of the following is the Turkish translation of the sentence above?
Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


9. He has been out to lunch.
Which of the following is the question for the above answer?
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?


10. There is..........typewriter........the table.
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi tamamlar?


11. At half past ten.
Which of the following is the question for the above answer?
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?


12. Today is Tuesday.Tomorrow is..................
Which of the following completes the sentence above?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


13. Those are...................
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi doğru olarak tamamlar?


14. Have you got an English book?
Which of the following is the Turkish translation of the sentence above?
Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


15. Robert : How.........is Selimiye Mosque?
Ali : It is 409 years old.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


16. Which of the following is a 'preference'?
Aşağıdakilerden hangisi bir tercih' ifade eder?


17. What do you think of these clothes?
Which of the following shows that you like them very much?
Aşağıdakilerden hangisi çok beğendiğinizi gösteren cevaptır?


18. We haven't got..........tomatoes, but we have ............potatoes.
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi doğru olarak tamamlar?


19. Let's have some tea.
Which of the following shows that you agree with this suggestion?
Aşağıdakilerden hangisi bu teklife olumlu baktığınızı gösterir?


20. Jack : Shall we go out now?
Mary : No, it...................outside.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


21. We can't speak to Taner now...........................
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar?


22. - I want to see Mr. Matthews.
- I'm sorry. I'm.................you can't see him now.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar?


23. Ali is 17 years old, Mehmet is 15.
Ali is................than Mehmet.
How would you complete the sentence considering the situation above?
Yukarıda verilen duruma göre aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru şekilde tamamlar?


24. - ......................
- They are yellow.
Which of the following is the question for the above answer?
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru aşağıdakilerden hangisidir?


25. A: ........................
B: Yes, go down this street and take the third turning on the left.
Which of the following is the question to this answer ?
Aşağıdakilerden hangisi bu cevabın sorusudur?


26. John : Can you help me please?
Kirk : ....................
John : I'm looking for Mr. Rich.
Kirk : I'm afraid he's out.
Which of the following completes the dialogue above?
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


27. How would you ask if you want to sit down?
Bir yere oturmak için nasıl izin istersiniz?


28. Where is Mr. Smith's office?
Which of the following is the answer for the above question?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabıdır?


29. Which of the following is a "negative request"?
Aşağıdakilerden hangisi bir "olumsuz rica" cümlesidir?


30. Where is John?
Which of the following can not be the answer for the question above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı olamaz?