Hukuka Giriş 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı hukukun gerekliliğini gösterir bir örnektir?


2. Ahmet, arkadaşı Can ile aralarında çıkan kavgada Çan'a ağır hakaretlerde bulunmuştur.
Ahmet'in bu davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


3. Hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kimsenin yaptığı evlenme ne tür bir yaptırımla karşılaşır?


5. Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilenler kamu hukukunun dallarından değildir?


7. Halkın devlet yönetimine katılmasını sağlamak hangi anayasal ilkeyle yakın ilişkilidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek amacına yönelik olarak TC Anayasasında düzenlenen hükümlerden biri değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi üzerinden alınan vergilerdendir?


10. Deniz yoluyla eşya taşımak için yapılan sözleşmeye ne ad verilir?


11. Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?


12. Esnafa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


13. Bir kooperatif en, az kaç kişiyle kurulabilir?


14. I. Örf ve adet hukuku
II. Kanun
III. Yargı kararları
Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


15. Kanunlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Bir adetin, örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


17. Dernek kurma özgürlüğü hangi haklar arasında yer alır?


18. Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklar arasında yer almaz?


19. Ali'nin aşağıdakilerden hangisini mirasçılarına bırakması mümkün değildir?


20. Ece Erdem'e bir ses sistemi satmış ve ürünü teslim etmiştir. Ancak Erdem ürün bedelini Ece'ye ödememiştir. Erdem ses sisteminde bir arıza olduğunu iddia etmektedir.
Ece satış bedelini hangi hakka dayanarak Erdem'den talep edebilir?


21. Miras bırakana ait hakların mirasçılar tarafından kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir?


22. Tapuya yapılan kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. Meşru müdafaa hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralının uygulama alanlarından biri değildir?


25. Ayla'ya ait ipek halı Mehmet tarafından çalınmıştır. Mehmet düzenlenen açık arttırmada halıyı 10.000 YTL karşılığı Yasemin'e satmıştır.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


26. Mirasçılardan birinin, miras bırakanı öldürmesi nedeniyle miras hakkından yoksun kalması halinde hak ne şekilde sona erer?


27. Aşağıdakilerden hangisinde hak ehliyeti ile ilgili geçerli olan ilkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


28. Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin izni olmadan yaptığı hukuki işlemlere bağlanan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


29. Kanunun belirlediği sebeplerden birinin varlığı halinde ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi, eşlerden birinin ancak diğer eşin rızasıyla yapabileceği işlemlerden biri değildir?