Genel Matematik 2008 Final

1. A = {x | x < 8 ve x tek doğal sayı} aşağıdakilerden hangisi A kümesinin bir alt kümesi değildir?


2.
işleminin sonucu kaçtır?


3. x > 2 ise, |x-2|-|2x|+|1-x| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


4.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


5.
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 4 doğrusu üzerindedir?


7.
olduğuna göre (fog) (-2) sayısı kaçtır?


8.
değeri kaçtır?


9. x mal miktarı olmak üzere, bir malın YTL cinsinden gelir fonksiyonu
Buna göre, x = 300 noktasındaki marjinal gelir nedir?


10. f(x)=x^3-12x+4 fonksiyonunun azalan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?


11. f(x)=ln(x^3+4) fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f’(2) değeri kaçtır?


12.
ifadesinin değeri kaçtır?


13.
integralinin hesaplanmasında en uygun değişken değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?


14. x üretim miktarı olmak üzere, bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonu C’(x) = 4x + 60 olarak belirlenmiştir. Firmanın 20 birim üretim için toplam maliyeti 70 bin birim ise, toplam maliyet fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


15.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


16.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. x-2z=1
x+y=3
y-3z=2
doğrusal denklem sisteminin (x, y, z) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


18. 2x-y=5
x+3y=6
doğrusal denklem sisteminin (x, y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


19. p fiyat olmak üzere, arz ve talep fonksiyonları
qs=-8+5p
qd=14-6p
olarak verilen bir malın denge fiyatı nedir?


20.
matrisi veriliyor. Buna göre, a_{12}+a_{32} toplamı kaçtır?


21.
matrisinin devriği (transpozesi) olan AT matrisinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


22.
matrisleri veriliyor.
Buna göre, AB matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdaki matrislerden hangisinin tersi yoktur?


24.
matrisinin a13 elemanının kofaktörü kaçtır?


25.
determinantının değeri kaçtır?


26. 3x_1+x_2 \le 24
x_1 \ge 20
x_2 \ge 0
kısıtları altında amaç fonksiyonu z_{min}=2x_1-x_2 olarak veriliyor.
Buna göre, Z_{min} değeri kaçtır?