Genel Matematik 2008 Bütünleme

1.
kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


2. (-2)^{-3}.(-2)^{4}.(2^2) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


3.
işleminin sonucu kaçtır?


4.
eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


5.
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıda denklemi verilendoğrulardan hangisi y-eksenine paraleldir?


7.
fonksiyonu için 2f(1)-f(0) sayısı kaçtır?


8.
fonksiyonunun ters fonksiyonu f-1(x) aşağıdakilerden hangisidir?


9.
değeri aşağıdakilerden hangisidir?


10. f(x)=(x-2^2+5x fonksiyonu için f'(2) değeri kaçtır?


11. x mal miktarı olmak üzere, bir malın YTL cinsinden kâr fonksiyonu

Buna göre, maksimum kârın elde edildiği mal miktarı nedir?


12.
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


13. Yıllık % 40 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 2500 YTL para 2 sene sonra kaç YTL olur?


14.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


15.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


16.
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. x üretim miktarı ve p fiyat olmak üzere, bir malın arz fonksiyonu p = x2+1 olarak belirleniyor. Buna göre, x0=3 noktasındaki üretici rantı nedir?


18. 3x-y + 2z = 4
y-z = 1
3z + 3 = 0
doğrusal denklem sisteminin (x, y, z) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


19. 10x + 15y = 12
2x + 3y = 3
doğrusal denklem sisteminin (x, y) çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


20. p fiyat olmak üzere, bir malın arz ve talep fonksiyonları;
qs=-3 + 9p
qd=13-7p
olarak verilen bir malın denge miktarı nedir?


21.
matrisinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


22.
matrisleri veriliyor. Buna göre, 3A-BT matrisi aşağıdakilerden hangisidir?


23.
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?


24. Aşağıdaki matrislerden hangisinin tersi vardır?


25.
olduğuna göre, k sayısı kaçtır?


26.
kısıtları altında amaç fonksiyonu Z_{max}=x_1+4x_2 olarak veriliyor.
Buna göre, Zmax değeri kaçtır?