Temel Bilgi Teknolojileri 2008 Bütünleme

1. Sınav sonuçlarının İnternet aracılığıyla duyurulması bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki giriş-çıkış birimlerinin görevlerinden biridir?


3. Açılan bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


4.
Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan ve yukarıdaki şekilde gösterilen düğmenin işlevi nedir?


5. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevlerinden biri değildir?


6. Büro yazılımlarında en son yapılan düzenlemeyi geri almak için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir?


7. Word programında görüntülenmesi istenen bir Araç Çubuğunun eklenmesi için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı ile gerçekleştirilemez?


9. Aşağıdakilerin hangisi işlem tablolarının genel özelliklerinden biridir?


10. İşlem tablosu programında birinci satır ile dördüncü sütunun oluşturduğu hücrenin adresi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Sunum programında görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne ad verilir?


12. Sunum programında yaratılan bir metin alanını silmek için yapılması gereken ilk, işlem aşağıdakilerden hangisidir?


13. Sunum programında tüm slaytların başlıklarının ve diğer metinlerin görüntülendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


14. Windows işletim sistemi ile birlikte dağıtılan resim-çizim programı aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusunda bulunan öğelerden biri değildir?


16. Bir veri tabanındaki bir tabloda AD; SOYAD, YAŞ gibi bilgilerin yer aldığı sütunların her birine ne ad verilir?


17. Bir veri tabanında, bir unsura ait verileri içeren satırlara ne ad verilir?


18. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanındaki kayıtlara erişimi hızlandırır?


19. Veri Tabanı Yönetim Sistemi nedir?


20. Bir bilgisayar ağının kurulmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?


21. Ağ iletişim sistemiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


22. Bir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. Bunların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. Bu durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur?


23. Anadolu Üniversitesi ağında bulunan, "193.140.20.53" İP numaralı bir bilgisayardaki işletim sistemi, iletişim kurmak istediği "129.100.100.1" İP numaralı bilgisayarın Anadolu Üniversitesi yerel ağında bulunup bulunmadığını nasıl tespit eder?


24. "www.mm.anadolu.edu.tr" Internet bilgisayar ismindeki alan adı aşağıdakilerden hangisidir?


25. I. Posta kutusu adı
II. Şifre
III. Protokol adı
IV. Sunucu adı
V. @ işareti
Yukarıdakilerden hangileri bir e-posta adresinde bulunur?


26. Web tarayıcısı programlarda diğer programlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?


27. Web tarayıcısı programında yukarıda verilen simgenin işlevi nedir?


28. Internet üzerinde yer alan sitelerin taranmasını sağlayarak istenilen bilgiye ulaşmak için arama motorlarına girilen kelime ya da kelime grubuna ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi, algoritma kullanılarak çözülebilecek bir problemdir?


30. Akış şemaları içerisinde bir karar verilmesi gerekiyor ve verilen karara göre gidilecek farklı yollar bulunuyor ise, bu durumu ifade etmek için aşağıdaki şekillerden hangisi kullanılır?