Temel Bilgi Teknolojileri 2007 Bütünleme

1. Futbol takımındaki oyuncuların sezon içindeki performansları, futbolcu izleme defterindeki veriler yardımıyla değerlendirilmek istenmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi zorunludur?


2. Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimine ne ad verilir?


3. Bilgisayara güç verildikten sonra ilk çalışan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?


4. Merkezi işlem biriminde bulunan bellek türüne ne ad verilir?


5. Herhangi bir büro yazılımı dosyasını kapatmak ancak programdan çıkmamak için aşağıdaki menü ve komutlarından hangisi seçilir?


6. Büro yazılımlarında yardım almak için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerin daktiloya göre üstünlüklerinden biri değildir?


8. Kelime İşlemci programında paragraf başlıklarını içeri kaydırmak için yapılması gereken ayar aşağıdakilerden hangisidir?


9. İşlem tablosu içinde imleci üzerine getirerek bilgi girmeye hazır hale getirilen birime ne ad verilir?


10. Aşağıdakilerden hangisi =TOPLA(A1:A10) formülü ile aynı işlemi yapar?


11. Sunum programında Notlar bölümüne yazılan metinlerin görüntülendiği görünüm tipi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Sunum programında tüm slaytların görüldüğü ve ekranda yerlerinin değiştirilebildiği görünüm tipi aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi vektör tabanlı bir görselin uzantısıdır?


14. Paint programına tarayıcıdan ya da kameradan hangi menü elemanı yardımı ile resim aktarılabilir?


15.
Yukarıda verilen tabloda her kitaba ilişkin verilere ne ad verilir?


16.
Yukarıda verilen tablodaki "Kitap Adı" bölümüne ne ad verilir?


17. Veri tabanı güvenliğinin tanımı nedir?


18. Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojilerinden biri değildir?


19. Kablosuz iletişimin bir iş yerinde sağladığı en önemli kolaylık aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bilgisayar üzerinde bulunan kapasite için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?


21. Aşağıdakilerden hangisi İnternet'e bağlı bir bilgisayarın isminde bulunan çalışma alanı tiplerinden biridir?


22. URL nedir?


23. ftp ve www sunucularının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


24. Internet ve yerel ağ arasındaki geçişte güvenlik görevlisi gibi çalışan bilgisayar yazılımlarına ne ad verilir?


25. Arama yaparken kullanabilen * simgesinin anlamı nedir?


26. Web sitesi içinde bir sayfa olan dokümanların her birine ne ad verilir?


27.
Web tarayıcısı programında yukarıda verilen simgenin işlevi nedir?


28. Aşağıdakilerden hangisi, algoritma kullanılarak çözülebilecek bir problemdir?


29. Sözde kodlamanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


30. Algoritmaların geometrik şekiller kullanılarak gösterilmesine ne ad verilir?