Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2008 Fin

1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmiş para piyasalarına örnektir?


2. Aşağıdakilerden hangisi, bir finansal varlığın alındıktan sonra tekrar satılabilmesi ile ilgili özelliğini ifade eder?


3. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı riskine karşı uygulanabilecek akılcı bir stratejidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi ticari kredinin özelliklerinden biri değildir?


5. Tahvil derecelendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Enflasyondan korunmak isteyen bir tasarruf sahibi için en uygun tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


7. Rüçhan haklarının anonim şirket ortaklarına sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?


8. Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun yetkilerinden biridir?


10. Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasasındaki endekslerden biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi Borsa'nın gelir kaynaklarından biri değildir?


12. Kişilerden katılma belgeleri karşılığı toplanan fonları, sermaye piyasası araçları, taşınmaz mal, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşturulan portföyde işletmek amacıyla kurulan mal varlığına ne ad verilir?


13. Genellikle, yıllık kârlarını ortaklarına dağıtmak yerine yeni yatırımlara tahsis eden, nispeten küçük ve orta ölçekli anonim ortaklıkların hisse senetlerinden oluşturulan fonlara ne ad verilir?


14. Yatırım ortaklıkları, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?


15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu statüsünde kurulan bir kolektif yatırım kurumunun taraflarından biri değildir?


16. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın görevlerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerden biri değildir?


17. Merkez bankalarının bağımsız olma gereksinimlerinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?


18. Aşağıdakilerden hangisi Eurosistem'in temel görevlerinden biri değildir?


19. "Doğrudan Alım - Satım" işleminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Türkiye'de banka açma iznini hangi kurum verir?


21. Aşağıdakilerden hangisi, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nun görevleri arasında yer almaz?


22. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın ilk yarısından sonra ticari bankacılıkta gözlenen daralmanın nedenlerinden biri değildir?


23. Donatım kredisi nedir?


24. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), aşağıdaki durumların hangisinde firmalara mali destek verir?


25. Kuruluş aşamasındaki işletmelere, büyüyüp halka açılıncaya kadar gerekli olan sermayenin karşılanmasına yönelik olarak sunulan fonlara ne ad verilir?


26. Yatırım bankalarının temel işlevi nedir?


27. Türkiye'de, kalkınma ve yatırım bankaları hangi kanuna tabidir?


28. Tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla, özel finans kurumlarında açılan hesapların sigorta ettirilmesiyle oluşturulan fona ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarının belirgin özelliklerinden biri değildir?


30. Özel finans kurumlarında kâr ve zarara katılma esasına göre açtırılan, ancak hesap sahibine önceden belirlenmiş sabit bir getiri taahhüdünde bulunulmayan hesaplara ne ad verilir?


31. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kamuyu aydınlatma kapsamında bir ortaklığın borsaya göndermesi gereken bilgiler arasında yer almaz?


32. Kamuyu aydınlatmada önemli rol oynayan kantitatif bilgilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Türkiye'de kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi yapmaktadır?


34. Kıyı bankacılığı kağıt merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


35. Euro tahvillerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


36. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, yurt dışında satılmak üzere ihraç edilmiş olan tahviller aşağıdaki piyalasaların hangisinde işlem görür?