Ticaret Hukuku 2006 Final

1. Ticari işletme rehni sözleşmesinde mutlaka bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


2. Faturaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Türk Ticaret Kanunu sistemine göre ticaret unvanlarının oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Tescil yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


5. Haksız rekabet davaları, davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren ne kadar zaman geçmekle zaman aşımına uğrar?


6. Aşağıdakilerden hangisi, ticari defterlerin hiç veya gereği gibi tutulmaması hali için söylenebilir?


7. Ticari mümessile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık sözleşmesinde kollektif ortaklığın ortaklık konusunun belirtilmemesinin sonuçlarından biri değildir?


10. Kollektif ortaklıkta ortak kullandığı oydan ne zamana kadar geri dönebilir?


11. Kollektif ortaklıkta ortakların oy haklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12. Kollektif ortaklık ortaklarının ortaklık borçlarından sorumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


13. Adi komandit ortaklık tüzel kişiliği ne zamandan itibaren kazanır?


14. Komandit ortaklıkta ortaklar arasında değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. Adi komandit ortaklığın kurulması için yapılan ortaklık sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Anonim ortaklıklarda kurucuların hukuki sorumdan aklanmalarının karar altına alınabilmesi için ortaklığın kuruluşunun tescilinden itibaren eri az kaç yıl geçmesi gerekir?


17. Anonim ortaklıklarda ani kuruluşta tescil nerede yapılır?


18. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda olağan genel kurul gündeminde mutlaka yer alması gerekli konulardan biri değildir?


19. Genel kurula katılma hakkına sahip olmayan bir kişi karara katılmış bulunursa, alınan kararın iptali, aşağıdakilerden hangisi tarafından istenebilir?


20. Aşağıdaki yetkilerden hangisi anonim ortaklıklarda genel kurula özgü yetkiler kategorisinde değildir?


21. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisinin çıkarlarına ilişkin görüşmelere katılabilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun kurul olarak yüklendiği görevlerden biri değildir?


23. Anonim ortaklıkta pay senetlerinin çıkarılması hangi andan itibaren mümkündür?


24. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta azınlık haklarından biri değildir?


25. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Anonim ortaklık iflas nedeniyle sona ermişse, tasfiyesi aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümlerine göre yapılır?


27. Aşağıdakilerden hangisi pay senetlerinde olması gereken şekil şartlarından biri değildir?


28. Limited ortaklıktaki müdürlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Limited ortaklık ortaklar kurulunun alacağı kararlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Limited ortaklık ortaklar kurulunun aşağıdaki yetkilerinden hangisi, ortaklar kuruluna özgü, devredilemez bir yetki değildir?


31. Nama yazılı senetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


32. Poliçenin cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


33. Kıymetli evrakın özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çek için söylenemez?


35. Bir tekstil şirketinin sahibi olan (X), alacaklısı (Y) lehine nama yazılı bir çek düzenleyip vermiştir. (Y) ise bu çeki kendi alacaklısı (Z)'ye devretmek istemektedir.
Devir işleminin geçerli olması için ne şekilde yapılması gerekmektedir?


36. Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1 thought on “Ticaret Hukuku 2006 Final”

  1. Dolce & Gabbana’nın yeri hep ayrı oldu benim ie7in.. Nedendir bilinmez farklı bir bağlılığım var kneeilnride )) Resimlerde de markalara bakmadan see7meye e7alıştım ve bingo! Yine D&G!!! Bu arada bende bayıldım bu fikre, sana da paylaştığın ie7in bir teşekkfcr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.