Finansal Yönetim 2006 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından biridir?


2. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?


3. (X) İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hazır değerler 10 000 YTL Menkul değerler 50 000 YTL Alacaklar 100 000 YTL Stoklar 120 000 YTL Kısa vadeli borçlar 150 000 YTL Uzun vadeli borçlar 250 000 YTL Yukarıdaki bilgilere göre, (X) işletmesinin cari oranı yaklaşık olarak kaçtır?


4. (X) İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hazır değerler 10 000 YTL Menkul değerler 50 000 YTL Alacaklar 100 000 YTL Stoklar 120 000 YTL Kısa vadeli borçlar 150 000 YTL Uzun vadeli borçlar 250 000 YTL Bu bilgilere göre, (X) İşletmesinin asit-test oranı yaklaşık olarak kaçtır?


5. Senedin vadesinden önce paraya dönüştürülmesine ne ad verilir?


6. Bir işletmenin birim ürün satış fiyatı 3 YTL, sabit giderleri 50 000 YTL, başabaş üretim hacmi 200 000 adet ise bu işletmenin başabaş noktasında birim değişir giderleri kaç YTL dir?


7. Planlanan faaliyetlerle, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının gerçekçi varsayımlara dayanması gerektiğini ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. Üretime yalnızca bir defa katılıp, üretim sırasında tükenerek veya şekil değiştirerek mamul madde durumuna gelen ve mamulün satılmasıyla işletmeye para olarak geri dönen varlıklara ne ad verilir?


9. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisinin faiz getirişi yoktur?


10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yüksek nakit bulundurulmasının faydalarından biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi esnek kredi politikası uygulamasının sonuçlarından biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla yarı mamul bulundurmayı gerektirmez?


13. Sermaye bütçelemesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Yatırım kararları alınırken aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir?


15. Geri ödeme dönemi yönteminin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi belirlilik eşitliği katsayısını gösterir?


17. Aşağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir?


18. Bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça, herhangi bir değişikliğe lüzum kalmaksızın eski miktar dahilinde yenilenen akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi, işletme açısından kendiliğinden yaratılan kaynak olarak değerlendirilir?


20. Finansman bonolarının vadesi en az kaç gündür?


21. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yöntemiyle finansmanda sorun yaratabilecek konulardan biri değildir?


22. Aşağıdakilerden hangisi, forfaiting işleminde ithalatçı acısından bir maliyet unsurudur?


23. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklardan biri değildir?


24. Aşağıdakilerden hangisi sermaye maliyetini düşürür?


25. Hisse başına 25 Ykrş çıkarım maliyetiyle 5 YTL den imtiyazlı hisse senedi ihraç eden bir işletmenin, her bir hisse için 1,5 YTL kâr payı dağıtması durumunda, söz konusu senetlerin işletmeye maliyeti yaklaşık yüzde kaç olur?


26. Risksiz menkul kıymetlerden beklenen getiri %65, piyasa üzerinden beklenen getiri %90 ve Beta katsayısı 1 ise, "k" değeri (maliyet) yüzde kaç olur?


27. Aşağıdaki durumlardan hangisi işletme riskini artırmaz?


28. Arbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değiştirilemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


29. Dönem kârı 20 000 YTL olan bir işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri 6 000 YTL ve vergiden muaf gelirleri 4 000 YTL olduğuna göre, bu işletmenin mali kârı kaç YTL olur?


30. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtımına engel oluşturmaz?