Programın amacı, Türk dilinin tarihî dönemlerinden günümüze kadarki bir süreç içinde meydana gelen yazılı ve sözlü metinleri okuyup anlayabilecek, bu metinler üzerinde fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve edebî incelemeler yapabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

Türk Dili Ve Edebiyatı

1. Sınıf Dersleri

2. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

4. Sınıf Dersleri

Türkiye Türkçesi Ses Ve Biçim Bilgisi

Orhon Ve Uygur Türkçesi

Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Dili

Xvı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Dili

Halk Edebiyatına Giriş

Türkçe Cümle Bilgisi

Xvı‐Xvıı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Xvııı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Osmanlı Türkçesine Giriş

Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Servet‐İ Fünun Ve Millî Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi Şiiri

Eski Türk Edebiyatına Giriş

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

Eleştiri Tarihi Ve Kuramları

Cumhuriyet Dönemi Nesri

Batı Edebiyatında Akımlar

Osmanlı Türkçesi Grameri

Genel Dilbilim

Çağdaş Türk Yazı Dilleri

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Halk Hikâyeleri Ve Masallar

Türk Halk Şiiri

Çağdaş Türk Edebiyatları

Temel Bilgi Teknolojileri

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Türk Dili

Türkiye Türkçesi Ses Ve Biçim Bilgisi

Orhon Ve Uygur Türkçesi

Xı‐Xv. Yüzyıllar Türk Dili

Xvı‐Xıx. Yüzyıllar Türk Dili