İşletme Bölümü

1.Sınıf Dersleri

2.Sınıf Dersleri

3.Sınıf Dersleri

4.Sınıf Dersleri

Genel İşletme

Muhasebe Uygulamaları

Yönetim Bilgi Sistemi

Stratejik Yönetim

Davranış Bilimlerine Giriş

Ticaret Hukuku

Pazarlama Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İktisada Giriş

Kamu Maliyesi

Finansal Yönetim

Girişimcilik

Genel Matematik

İstatistik

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uluslararası İşletmecilik

Genel Muhasebe

Yönetim Ve Organizasyon

Maliyet Muhasebesi

Kurumlar

Hukuka Giriş

İktisat Teorisi

Türk Vergi Sistemi

Muhasebe Den.Mali Analizi

Temel Bilgi Teknolojileri

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

İngilizce

Türk Dili