Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler.

Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır.

Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.

Felsefe

1. Sınıf Dersleri

2. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

4. Sınıf Dersleri

Sembolik Mantık

Metafizik

Bilim Felsefesi

Felsefi Yöntem

İlkçağ Felsefesi

Epistemoloji

Etik

Dil Felsefesi

Uygarlık Tarihi

Ortaçağ Felsefesi

Modern Felsefe

Çağdaş Felsefe

Sosyolojiye Giriş

Toplum Ve İletişim

Zihin Felsefesi

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi

Psikolojiye Giriş

Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi

Mantığın Gelişimi

Tarih Felsefesi

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Metafizik

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Temel Bilgi Teknolojileri

Epistemoloji

Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Türk Dili

Sembolik Mantık

Ortaçağ Felsefesi

Bilim Felsefesi

Felsefi Yöntem