Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir.

Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Konaklama İşletmeciliği

1. Sınıf Dersleri

2. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

4. Sınıf Dersleri

Genel Muhasebe

Genel Turizm Bilgisi

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan Kaynakları Yönetimi

Genel İşletme

Seyahat Acenteliği Ve Tur Operatörlüğü

Turizm Ekonomisi

Muhasebe Denetimi Ve Mali Analiz

Davranış Bilimlerine Giriş

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Finansal Yönetim

Hizmet Tasarımı

İktisada Giriş

Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri

Pazarlama Yönetimi

Stratejik Yönetim

Genel Matematik

Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri

Otel Yönetimi

Girişimcilik

Hukuka Giriş

Yiyecek‐İçecek Hizmetleri

Yönetim Bilgi Sistemi

Kültür Ve Kent

Temel Bilgi Teknolojileri

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Türk Dili

Genel Muhasebe

Genel Turizm Bilgisi

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan Kaynakları Yönetimi