İlahiyat

1.Sınıf Dersleri

2.Sınıf Dersleri

İslam Dininin Temel Kaynakları

Ana Konularıyla Kur’an

İslam Dini Esasları

İslam Düşünce Tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi

Türk Medeniyeti Tarihi

Din Hizmetlerinde İletişim Ve Halkla İlişkiler

Dinler Tarihi

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Dine Yeni Yaklaşımlar

Temel Bilgi Teknolojileri

Türk Dili

Yabancı Dil I (Arapça)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi

Yabancı Dil Iı (Arapça)