Yönetim ve Organizasyon 2007 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?


2. İşletmede belirlenen amaçlara ulaşmak için çalışanların davranışlarını etkilemeye ne ad verilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


4. Taylor'un en çok eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?


5. Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere birer görevlinin atanmasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi Henri Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?


6. Aşağıdakilerden hangisi Douglas McGregor'un X Teorisi varsayımlarından biridir?


7. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın dayandığı örgüt modelinde teknik örgütü ifade eder?


8. İşletmeler aşağıdaki sistem sınıflandırmalarından hangisinin içinde yer alır?


9. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


10. Sipariş üzerine üretimi temel alan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi mekanik yönetim yapısının özelliklerinden biri değildir?


12. Bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen planlara ne ad verilir?


13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansman politikaları arasında yer alır?


14. Hiyerarşik yapının oluşturulmasına yönelik çalışma ilişkilerinin düzenlendiği örgütleme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


15. Örgütleme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılması için gerekli olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


16. İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlenmesi ve yorumlanması sürecine ne ad verilir?


17. İşletmelerdeki eri önemli gider kalemi aşağıdakilerden hangisidir?


18. Bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğine ne ad verilir?


19. Biçimsel yetki teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Aşağıdakilerden hangisi denetim süreci aşamalarından biri değildir?


21. Gelecekteki performansın ölçülmesi için belirlenmiş spesifik kriterlere ne ad verilir?


22. Bir yöneticinin bir işin yapılması yada yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkını ifade eden yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


23. İşlevlere göre bölümlendirilmiş organizasyon üzerine, ürünlere göre bölümlendirilmiş organizasyonun yerleştirilmesi ile elde edilen yapıya ne ad verilir?


24. Uygulaması en basit ve maliyeti eri düşük olan organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel toplumsallaşma sürecinin aşamalarından biri değildir?


26. Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan nelerin iyi veya kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu belirleyen unsurlara ne ad verilir?


27. Japon işletmeleri ve köklü siyasi partiler aşağıdaki kültür tiplerinden hangisine örnektir?


28. Aşağıdakilerden hangisi kalite boyutlarından biri değildir?


29. İşletmelerin yaratıcılık güçlerini kullanarak hayal edilmesi dahi güç olan, ancak müşterilerin gereksinimlerini en üst sınıra taşıyacak mal ve hizmetleri üretmeye çalıştığı toplam kalite yönetimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


30. Toplam kalite yönetiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


31. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen içsel faktörlerden biridir?


32. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın temel faktörlerinden biri değildir?


33. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın alt yapı boyutları kapsamında yer alır?


34. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için kriz nedenlerinden biri değildir?


35. Aşağıdakilerden hangisi kriz aşamasında yapılacak hatalı davranışlardan biri değildir?


36. İşletmelerin çok yatırım yapmaları ve yayılmacı politikalar izlemeleri sonucu krize girebildikleri hayat seyri aşaması aşağıdakilerden hangisidir?