Yönetim ve Organizasyon 2006 Final

1. Yeni bir kişinin işe alınması ve işle ilgili eğitilmesi yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından örgütlemenin kapsamında yer alır?


3. Aşağıdakilerden hangisi Frederick Taylor'un işletmelerdeki verimsiz çalışma ortamının ortadan kaldırılması için ileri sürdüğü önerilerden biri değildir?


4. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?


5. Harwood araştırmalarının temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıdakilerden hangisi Mc Gregor'un X teorisindeki varsayımlarından biri değildir?


7. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi sistemin öğeleri arasında yer almaz?


9. Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız yada kombinasyon halinde kullanılmasını öngören yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Sipariş üzerine üretimi temel alan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlara ne ad verilir?


12. Planlama sürecinin Uk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


13. Örgütleme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılması için gerekli olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin örgütleme sürecinde gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri değildir?


15. İşletmelerdeki en önemli gider kalemi aşağıdakilerden hangisidir?


16. İnsan kaynakları planlamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki işgücü hareketlerinin tahmininde dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi bilgisel yetki teorisini destekler?


19. Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesi yada aktarılmasına ne ad verilir?


20. Kişilik özelliklerine bağlı olarak kişinin başkaları üzerindeki etkisine ne ad verilir?


21. Aşağıdakilerden hangisi denetim süreci aşamalarından biri değildir?


22. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir?


23. İşlevlere göre bölümlendirilmiş organizasyon üzerine, ürünlere göre bölümlendirilmiş organizasyonun yerleştirilmesi ile elde edilen yapıya ne ad verilir?


24. Uygulaması en basit ve maliyeti en düşük olan organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi proje organizasyonunun özelliklerinden biri değildir?


26. Çalışanların çeşitli uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu oluşan psikolojik çevreye ne ad verilir?


27. Japon işletmeleri ve köklü siyasi partiler aşağıdaki kültür tiplerinden hangisine örnektir?


28. Bireylerin kendini organizasyonun bir parçası olduğunu hissetmesini sağlayan şirket amblemi, özel iş giysileri ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


29. Ürünün reklamlar yoluyla kabul görmesi yada diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilebilmesi kalite özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?


30. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi anlayışının özelliklerinden biridir?


31. Yeniden yapılanma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


32. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmada fiziki teknik boyutlar kapsamında yer alır?


33. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın ilkelerinden biri değildir?


34. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde görülebilecek kriz belirtilerinden biri değildir?


35. Aşağıdakilerden hangisi krizin çözülmesinde kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?


36. Aşağıdakilerden hangisi kriz aşamalarından biri değildir?