Temel Bilgi Teknolojileri 2007 Ara Sınav

1. Bilgi ve veri kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


2. Aşağıdakilerin hangisi bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmenin neden olduğu değişimlerden biridir?


3. Sınav sonuçlarının internet aracılığıyla öğrenilebilmesi, bilgi işleme sürecinin hangi aşamasıyla ilişkilendirilir?


4. Bir işletmede bilgisayar kullanımını zorunlu kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


5. Kullanıcının bilgisayara komut ve veri girişi yapmasını, bilgisayarın da kullanıcıya uyarı yada sonuçları iletmesini sağlayan birimlere genel olarak ne ad verilir?


6. İlk bilgisayardan günümüze kadar tüm bilgisayarlarda değişmeyen tek özellik aşağıdakilerden hangisidir?


7. İşlemcinin hangi verileri kullanarak ne yapacağı bilgisi aşağıdakilerden hangisinde saklanır?


8. Aşağıdakilerden hangisi veri saklamada kullanılan birimlerden biridir?


9. Bir bilgisayar kullanıcısı kağıt üzerinde bulunan çeşitli fotoğrafları bilgisayar aracılığıyla arkadaşına göndermek istemektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki çevre birimlerinden hangisini ilk önce kullanmalıdır?


10. Bilgisayar literatüründe gözle görülebilen, elle tutulabilen maddi cihazların genel adı nedir?


11. Yazılım nedir?


12. Kullanıcının yazdığı programın bilgisayarın diline tercüme edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?


13. Kişisel verimliliği artırıcı programlara ne ad verilir?


14. Bilgisayarın çevre birimlerini aşağıdakilerden hangisi yönetir?


15. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir?


16. Windows 2000 işletim sisteminde Pencereler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


17. Sisteme yeni bir program eklemek yada var olan bir programı kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


18. Aşağıdaki Görüntü Özellikleri seçeneklerinden hangisi farklı ekran çözünürlüklerinin seçilmesini sağlar?


19. Büro yazılımlarında "Sakla" komutunun klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarındaki araç çubuklarından biri değildir?


21. Büro yazılımlarında bir araç çubuğunu görüntülemek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?


22. Büro yazılımının bilinmeyen bir özelliğine ihtiyaç duyulduğunda Yardım penceresini açmak için klavye tuşlarından hangisine basılır?


23. Kelime işlemcileri programında metnin içine resim eklemek için aşağıdaki menü elemanlarından hangisi kullanılır?


24. Bir belgeye metin kutusu eklemek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


25. Word programında metni iki veya üç sütunda oluşturmak için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?


26. Word programında bir metin katarı seçildikten sonra başka bir alana yapıştırmak için aşağıdaki klavye kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?


27. İşlem tablolarında girilmek istenilen verilerin yazıldığı alana ne ad verilir?


28. İşlem tablolarında verilerin girildiği, hesaplamaların ve işlemlerin gerçekleştirildiği satır ve sütunlardan oluşan alana ne ad verilir?


29.
Yukarıdaki resimde verilen Excel tablosunda A1 den A4 e kadar olan hücrelerdeki rakamların toplamını A5 hücresinde görüntülemek aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?


30. İşlem Tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir?