Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2006 Ara

1. Bir ekonomide, fon arz ve talep edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, fon akımını sağlayan araçlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi organize sermaye piyasalarına örnektir?


3. Aşağıdakilerden hangisi, bir finansal varlığın değişim aracı olarak para gibi kullanılabilmesini veya istenildiğinde kolayca paraya dönüştürülebilmesini ifade eder?


4. Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?


5. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomide sermaye piyasasının etkinliğinin artması için gerekli koşullardan biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomide nominal faiz oranını belirleyen faktörler arasında yer almaz?


7. Bankaların, topladıkları tasarruflara ödedikleri faiz ile kredi olarak verdikleri paralardan elde ettikleri gelirler arasındaki farka ne ad verilir?


8. Kredi riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi bankaların likidite risklerini azaltmak için yapması gereken işlemlerden biri değildir?


10. Alacak senetleri iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


11. İşletmelerin, bankalardan teminat veya kefalet mektubu istemelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


12. Enflasyondan korunmak isteyen bir tasarruf sahibi için en uygun tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


13. Faiz oranları ile tahvil fiyatları arasında nasıl bir ilişki vardır?


14. Aşağıdakilerden hangisi bir tahvilin değerini ifade eder?


15. Kesin Alım Satım Pazarı'nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


16. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda emirler nasıl eşleşir?


17. Kasa hisse senedinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


18. Rüçhan haklarının anonim şirket ortaklarına sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?


19. Etkin piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdaki durumlardan hangisi hisse senetlerini sulandırmaz?


21. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türevidir?


22. Türev ürünlerin kullanım amaçları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?


23. Arbitraj nedir?


24. Aşağıdakilerden hangisi finansal gelecek sözleşmelerine konu olmaz?


25. Aşağıdakilerden hangisi faiz swapini ifade eder?


26. Kişiler veya işletmeler, fiyat düşüşlerinden hangi tip opsiyonlarla korunabilirler?


27. Türkiye'de, sermaye piyasasını düzenlemek ve denetim altında tutmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulmasını gerekli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?


28. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı nasıl atanır?


29. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerinden biri değildir?


30. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası alanındaki mesleki faaliyetlerden biri değildir?


31. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun organizasyonunda yer alan daire başkanlıklarından biri değildir?


32. Şirketlerin, menkul kıymetlerini tasarruf sahiplerine jjk, defa sundukları piyasaya ne ad verilir?


33. Devamlı piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


34. Kuruldukları ülkede faaliyette bulunan şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalara ne ad verilir?


35. İşlem gören bir menkul kıymet için, işlem fiyatının altında ve üzerinde fiyatlarla, çok sayıda ve yeterli miktarda alış ve satış emri bulunmasına ne ad verilir?


36. Müşterilerin verdikleri emirlerin, seans içinde aracı kurum tarafından borsa bilgisayar sistemine girilmesi ile oluşan emirler aşağıdakilerden hangisidir?