Hukuka Giriş 2007 Ara Sınav

1. Taner arkadaşı Zafer ile aynı mahallede oturmaktadır. Zafer hiçbir geliri olmayan annesi ile beraber yaşamaktadır. Bir gün annesi ile tartışan Zafer annesini evden kovmuştur. Gidecek yeri olmayan Zafer'in annesi boş bir arazide komşuların yardımı ile edindiği bir çadırda yaşamaya başlamıştır. Taner bu durumdan rahatsız olduğu için Zafer'le konuşmaya gitmiş davranışının yanlış olduğunu, annesine bu şekilde davranmaması gerektiğini ve hukuk kurallarına göre annesine bakmakla yükümlü olduğunu söylemiştir. Ancak Zafer, Taner'i tersleyerek kovmuştur. Bunun üzerine Taner ve tüm mahalle sakinleri Zafer ile ilişkilerini kesmişler ve durumuna üzüldükleri için de anneye yardım etmeye başlamışlardır.
Zafer'in davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


2. Aşağıdakilerden hangisi objektif ahlak kurallarına örnek oluşturmaz?


3. Selin üniversitede sınıf arkadaşı Fulya ile gittiği bir yemekte Fulya'nın yemeğini eliyle yemesi ve ağzını şapırdatmasına çok kızmıştır. Bu konuda arkadaşına bir şey söylememesine karşın, bir daha onunla yemeğe çıkmama kararı almış ve arkadaşının yemek önerisini geri çevirmiştir.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


4. Arzu komşusu olan Berke'nin yoksul olduğunu bildiği için çocuğunun okul masraflarında kendisine yardım etmektedir. Bu şekilde yoksulluk içinde bulunan birine yardım etmesi bazı sosyal kurallarca düzenlenmiştir.
Bu kurallar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


5. Bir yüksek öğretim kurumunun yetkili kurulu, bir öğrencinin, hukuka aykırı biçimde, sınavlara girmesine engel olursa veya bir kamu kurumu yetkilisi bir memuru haksız surette işinden çıkartırsa, hukuka aykırı olan bu işlemlerin ortadan kaldırılması isteminde bulunulduğunda, idare için ne tür yaptırım söz konusu olur?


6. Tazminat yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


7. Okulların yönetmelikleri sınavlarda kopya çekmeyi yasaklamasına rağmen bir öğrenci kopya çekmeye kalkışmıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


8. Hukukun sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. İdarenin yargı dışı denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


11. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


12. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi denetim mahkemesidir?


13. Hak sahibi olan varlıkların (kişilerin) türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınları ile olan ilişkilerini (hısımlığı), belli bir yer ile olan ilgilerini (yerleşim yeri); kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve korunmasını düzenleyen medeni hukuk kolu aşağıdakilerden hangisidir?


14. Özel sigorta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


15. Yabancılar Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


16. Emin ile Gonca evlenmiştir. Emin ile Gonca'nın bu evlilikten Duygu adında bir kızları olmuştur. Emin'in geçirdiği trafik kazasında ölümü üzerine, Gonca, Emin'den kendisine ve kızına kalan fabrikanın başına geçmiştir.
Bu olaya göre, aşağıdakilerden hangisi sadece Kişiler Hukukunu ilgilendirmektedir?


17. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderemez?


18. Aşağıdakilerden hangisi alelade bir adetin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gerekli değildir?


19. Hukukun yardımcı kaynaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Hak sahibine tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak veya mevcut bir hukuki durumu değiştirmek veya ortadan kaldırmak yetkisini veren haklara ne ad verilir?


21. Aşağıdakilerden hangisi kamu hakları ile özel haklar arasındaki farklardan biridir?


22. Aşağıdakilerden hangisi siyasi bir haktır?


23. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun projelerine ne ad verilir?


24. Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin devren kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisinde mülkiyetin iyi niyetle kazanılması mümkündür?


26. X, Y adına tescilli olan arsanın kendisine ait olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Davada tarafların ispat yüküne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


27. Aşağıdaki hallerden hangisinde mülkiyet devren kazanılmıştır?


28. Gerçek kişiliğin başlangıcına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Fiil ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Bir kişinin mahkemelerde davacı ve davalı sıfatıyla yemin, ikrar, sulh, feragat gibi yargılama hukuku işlemlerini bizzat yapabilme iktidarına ne ad verilir?