Hukuka Giriş 2006 Bütünleme

1. Askerlerin ve emniyet mensuplarının kendilerinden bir üst rütbedeki leri selamlamaları hangi kuralların gereğidir?


2. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi yaptırıma tabidir?


3. Vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk tarafından düzenlenmez?


5. Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?


6. İşverenine istifa ettiğini bildiren bir kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?


7. Davalının, davacının iddiasını kabul etmekle birlikte, mevcut bir sebep nedeniyle davacının hakkını dava yoluyla isteyemeyeceğini ileri sürmesine ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarından birine örnek teşkil etmez?


9. Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. Kişilik hakları saldırıya uğrayan Aydın, Haluk aleyhine dava açmayı düşünmektedir.
Haluk aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?


11. Resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan mirasçıların, miras bırakanın borçlarından sorumluluğu neölçüdedir?


12. Vitrinlerde fiyatı gösteren etiket konulmaksızın mal sergilenmesi hangi hukuksal durumu meydana getirir?


13. Aşağıdakilerden hangisi bir edimin konusu olamaz?


14. Kabulcü, icabı kabul ettiğini açıkça bildirmemiş, fakat icapçının kendisine gönderdiği malları tüketmişse, bu duruma ne ad verilir?


15. Evinin kira ücretini arttırmak istemeyen Ali, arkadaşı Serkan'dan ev sahibi Fatma'yı korkutmasını istemiştir. Serkan'ın tehditlerinden çekinen Fatma, Ali ile aynı kira ücreti üzerinden iki yıllığına sözleşmeyi yenilemiştir.
Olay hakkında aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?


16. Bir kişinin gerçek iradesi ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk dikkatsizliğinden meydana geliyorsa, buna ne ad verilir?


17. Temsilciye belli bir veya birkaç hukuki işlem yapması için verilen temsil yetkisine ne ad verilir?


18. Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu ana ne ad verilir?


19. Aşağıdakilerden hangisi 5 yıllık zamanaşımı süresine bağlı değildir?


20. Aşağıdakilerden hangisi, "neviyle belli şey" kavramına örnek olarak gösterilemez?


21. Aşağıdakilerden hangisi bir satım sözleşmesi türü değildir?


22. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmelerinde kiracının borçlarından biri değildir?


23. Satım sözleşmelerinde semene ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama bedelinin kapsamında yer almaz?


25. Aşağıdakilerden hangisi Franchise Sözleşmesi'nde franchise alanın borçlarından değildir?


26. Müşterinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının, bir şirket tarafından bedeli peşin olarak ödenerek satın alınmasını düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir ?


27. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda görülen davalardan biri değildir?


28. Vergi Mahkemelerinin kurul halinde vermiş olduğu kararlara karşı hangi merci iye itiraz edilebilir?


29. Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevrelerinin saptanması süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olar ak verilmiştir?


30. Kira bedelinin tespiti davası aşağıdaki mahkemelerin hangisinde açılır?