Hukuka Giriş 2006 Ara Sınav

1. Caner, altınlarını çalmak için komşusu Umut’un evine girmiş ancak Umut'u görünce kaçmıştır.
Caner'in bu davranışı hangi sosyal kurala aykırıdır?


2. Aşağıdakilerden hangisi objektif ahlak kurallarına örnek oluşturmaz?


3. Nafaka yükümlülüğü hangi sosyal kurallar içerisinde yer alır?


4. Bir kimsenin toplantıda konuşurken ne şekilde davranması gerektiğini gösteren sosyal kural aşağıdakilerden hangisidir?


5. Dilek, Gülenay'a olan 200 YTL tutarındaki borç senedini ödemekten kaçınmaktadır.
Dilek aşağıdaki yaptırımlardan hangisiyle karşılaşır?


6. 15 yaşında bir öğrenci olan Ali anne-babasının izni olmadan satış sözleşmesi yapmıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


7. Ahmet çalıştığı kamu kurumundan haksız yere işten çıkarılmıştır.
Bu durumda kamu kurumunun karşılaşabileceği yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aylin arabasını Mehmet'e satmış ancak araba satışına ilişkin hukuki işlem kanunun aradığı şekilde yapılmamıştır.
Bu durumda aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?


9. Devletin şeklini, yapısını organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?


10. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?


11. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkileri arasında yer almaz?


12. Aşağıdakilerden hangisi idarenin taşra örgütü içinde yer almaz?


13. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabidir?


14. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek üzere gerçek kişiler arasında kurulmuş olan ve şirket alacaklılarına karşı tüm ortakların sorumluluğu sınırsız olan ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?


15. Kıymetli Evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Aşağıdaki olaylardan hangisi borç ilişkisi doğurmaz?


17. Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?


18. TBMM tarafından kabul edilmiş olan bir kanun Cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?


19. Aşağıdakilerden hangisi inek, koyun, keçi, manda gibi semere(ürün) veren hayvanlarla ilgili bir örf ve adet hukuku kuralıdır?


20. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?


21. Gül naz, Anadolu Üniversitesinde memur olarak çalışmaktadır.
Gülnaz ne tür bir haktan yararlanmaktadır?


22. Hak kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


23. Mutlak haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Elvan ile Elif, Elife ait bilgisayarın Elvan'a satılması hususunda İzmir'de anlaşmış, Ankara'da sözleşme yapmış ve İstanbul'da sözleşmeyi imzalamışlardır. Elif bilgisayarı Elvan'a Eskişehir'de teslim etmiş ve bilgisayarın bedeli ise Bilecik'te ödenmiştir.
Bu durumda Elvan bilgisayarın mülkiyetini nerede kazanmıştır?


25. Aşağıdakilerden hangisinde hakkın aslen kazanılması söz konusu olmaz?


26. Ozan şemsiyesini terminalde unutmuştur. Şemsiyeyi bulan İlknur, Meral'e satmıştır. Meral, İlknur'un şemsiyeyi bulduğunu bilmemektedir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. İçinde bulunduğu binada yangın çıkan Kasım, canını kurtarmak için komşusu Ertuğrul'un damına atlamış ve kiremitlerin kırılmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


28. Duygu, Sevtap ile bir sözleşme yapmış ancak, daha sonra sözleşme yapılırken öngörülmeyen bir hal ortaya çıkmış ve D uygu'nun edimini yerine getirmesi aşırı derece güçlesmiştir. Duygu dava açarak sözleşmenin yeni koşullarına göre değiştirilmesini istemiştir.
Duygu'nun bu talebi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?


29. Doğum yapan Feryal doğumdan 5 saniye sonra, gelişimini tamamlamadan doğmuş olan bebek ise 20 saniye sonra arka arkaya hayatlarını kaybetmişlerdir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


30. Berfin, oğlu İbrahim'i yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır.
Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?